Stamping service of Slovak commemorative postage cancellations

We offer the sending of commemorative postage cancellations...

11. 09. 2020

Postage Stamp:
100 years of wireless telegraphy

100 years of wireless telegraphy
Date of Issue: 15. 04. 1997
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 10 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 40 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 1740000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued for the 100th anniversary of wireless telegraphy.


Text motifs: 100 ROKOV BEZDRÔTOVEJ TELEGRAFIE / G. MARCONI

Pictorial motifs: Symbolická kresba s portrétom načúvajúceho G. Marconiho.

Thematic description and context:

V posledných rokoch devätnásteho storočia sa zaznamenalo niekoľko významných objavov a vynálezov, ktoré podmienili rozvoj bezdrôtovej telegrafie a nadväzne rozvoj ďalších disciplín. V roku 1886 nemecký fyzik Heinrich Hertz dokázal existenciu elektromagnetických vĺn. Na tomto dôkaze sa začala rozvíjať bezdrôtová telegrafia a neskôr rádiotechnika. od roku 1893 Nikola Tesla využíva tzv. Teslove prúdy na bezdrôtové prenášanie správ. Guglielmo Marchese Marconi prvý vysielal morzeove značky bezdrôtovo na niekoľko sto metrov. V roku 1894 vyslal ako prvý rádiové signály. V roku 1901 realizoval bezdrôtové vysielanie ponad Atlantický oceán. Ruský elektrotechnik Alexander Stepanovič Popov verejne predvádzal rádiotelegrafický prenos. V roku 1897 sa mu podarilo uskutočniť prenos medzi pevninou a loďou vzdialenou 5 km. V roku 1897 Karl Ferdinand Braun prispel k začiatočnému rozvoju bezdrôtovej telegrafie, zostavil uzavretý kmitavý obvod. V roku 1904 slovenský rodák Jozef Murgaš získal 2 patenty od US Patent Office na bezdrôtové vysielanie. V roku 1905 vlastným systémom vysielania a prijímania (tón-systém) dosiahol bezdrôtové telegrafické spojenie až na vzdialenosť 200 km. Celkove získal 12 amerických patentov v odbore bezdrôtovej telegrafie.


Author (source) of the description: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists