Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Rôzne:
Známkové prekvapenie z Holandska - Peter Biľak

Známkové prekvapenie z Holandska - Peter Biľak
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 30. 08. 2007 22:35
Aktualizované: 15. 03. 2015 22:35

Príjemne prekvapujúca informácia o zastúpení Slovenska v holandskej známkovej tvorbe v osobe mladého slovenského grafika Petra Biľaka.


Známkové prekvapenie z Holandska - Peter Biľak


Je tomu niekoľko rokov, čo som sa stretol s prácami mladého slovenského grafika, absolventa VŠVU v Bratislave, Petra Biľaka. Vplyv jeho „rukopisu“ bolo badať aj vo firme, pre ktorú som pracoval, pretože ako špecialista na typografiu navrhol pre firmu typy písma a grafické spracovanie textov, ktoré má špecifický charakter. Po ukončení štúdií sa Peter Biľak vybral do sveta a momentálne pracuje v holandskom Haagu. Venuje sa grafickému dizajnu v tlačenej forme, typografii a web dizajnu so zameraním na kultúrne a komerčné projekty, pedagogickej činnosti v oblasti grafického dizajnu, je spoluzakladateľom grafického časopisu dot dot dot.

Prečo o tom píšem? Pred niekoľkými mesiacmi som sa náhodne dozvedel, že má prsty aj v tvorbe poštových známok. Pre zberateľa zaujímavá informácia, ktorú som sa rozhodol overiť. Pravda bola príjemne prekvapujúca: Peter Biľak je autorom dvoch štandardných výplatných známok pre holandskú poštu, ktoré vyšli v roku 2004 a opätovne po zvýšení poštových poplatkov aj v roku 2006 v náklade okolo 150 miliónov kusov v hodnotách 39 centov a 78 centov, resp. 44 centov a 88 centov (viď obrázky). Ich námetom je typografia, čo je práve doména P. Biľaka, poňatá, tak ako býva u holandských známok zvykom veľmi progresívne (alebo moderne, či avantgardne?).

Známkové prekvapenie z Holandska - Peter Biľak   Známkové prekvapenie z Holandska - Peter Biľak

Známkové prekvapenie z Holandska - Peter Biľak   Známkové prekvapenie z Holandska - Peter Biľak


Na jednoduché nápisy je použitý Petrov vlastný licencovaný font Fedra Serif z rodiny jeho vlastných fontov Fedra, ktorý sa vyznačuje tým, že šírka každého znaku podmieňuje šírku ohraničujúceho obdĺžnika pripomínajúc staré kovové tlačiarenské techniky – známky možno vnímať aj ako poctu tradíciám holandského tlačiarenstva. Súčasne však, na prvý pohľad jednoduché textová informácia, predstavuje aj iné vnímanie: zobrazenie je inšpirované holandskou krajinou, kde štartovacím bodom je dobre známy pohľad na geometrické polia zo vzduchu - prvý pohľad na krajinu, ktorý sa naskytne návštevníkovi pristávajúcemu na letisku Schipol. Taktiež farebná schéma je inšpirovaná samotnou krajinou, 44-centová známka jasne zobrazuje pole kvetov, zatiaľ čo 88-centová našla inšpiráciu v úrodnej poľnohospodárskej krajine. Známky sú vytlačené ako samolepky a podľa mojich informácií sa predávajú v stokusových hárkoch.

Myslím, že táto informácia o práci (a úspechu) mladého slovenského grafika stojí za povšimnutie, pretože nebýva často, aby bol našinec autorom poštových známok v inej krajine. A preto verím, že tieto známky nájdu miesto v albumoch nielen tých, čo zbierajú známky so vzťahom k Slovensku.


Tento príbeh staršieho dáta má aj ďalšie pokračovanie. Na základe neho sa o šikovnom grafikovi dozvedel vedúci POFISu mgr. Martin Vančo, ktorý neváhal a Petra Biľaka oslovil aj pre slovenskú známkovú tvorbu. Výsledkom je spolupráca a významný prínos Petra Biľaka pri grafickom dotvorení prvých eurových známok Slovenska z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska. Konkrétne sa podieľal na grafickom dotvorení viacerých známok tejto emisie, pričom bol použitý jeho vlastný font, ktorý Slovenská pošta, a.s. od Petra Biľaka odkúpila s plánom používať ho aj na ďalších slovenských známkach. Veríme, že budú ďalšie....

Viac informácií o Petrovi Biľakovi a jeho práci možno nájsť na internete:
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov