Záujem o pohľadnice Jiřího a Pavla Fiedlerovcov z územia Slovenska

Mám záujem o kúpu pohľadníc nafotených na území Slovenska od Jiřího a Pavla Fiedlerovcov...

15. 05. 2023

Poštová známka:
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Egídia v Iliji

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Egídia v Iliji
Deň vydania: 02. 01. 2009
Nominálna hodnota: 0,66 €
Rozmery známky: 27 x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1000000

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska venovaná Kostolu sv. Egídia v Iliji.


Textový motív: ILIJA

Obrazový motív: Hlavice stĺpikov kostola sv. Egídia v Iliji.

Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak

Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009Tematický popis a súvislosti:

Románsky Kostol sv. Egídia v Iliji pri Banskej Štiavnici postavili okolo polovice 13. storočia. Nie je vylúčené, že vznikol na mieste staršej sakrálnej stavby. Jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou zaujme predovšetkým západným portálom v podveží. Členitá štruktúra a bohatá výzdoba portálu kontrastujú s celkovou architektonickou strohosťou dedinskej stavby. Patrí k typu neskororománskych ústupkových portálov. Jeho ostenie členia na oboch stranách pravouhlé ústupky s vloženými stĺpikmi. Hlavice stĺpikov pokrýva výzdoba, ktorá aj napriek poškodeniu dokladá prácu zručných kameňosochárov. Na pravej strane je to tzv. bobuľový dekor, motív listov zvinutých vo vrcholku do bobule. Na ľavej strane sa zachoval motív dvoch vtákov so spoločnou hlavou, vytvárajúcou nárožnú volútu. Hornú časť portálu tvorí polkruhový tympanón, vyplnený reliéfnym trojlistom a rámovaný archivoltami. Vnútornú archivoltu prekrývajú prúty vzájomne prekladané do tvaru mriežky. Portál v Iliji súvisí so skupinou pamiatok rozšírených v susedných oblastiach západnej Panónie, Dolného Rakúska a južnej Moravy. Spoločnou črtou týchto pamiatok je bohatá ornamentálna výzdoba, v ktorej sa objavujú aj spomenuté motívy: zalamované a prekladané prúty, bobuľové hlavice, ornamentálne štylizované zvieracie telá. Veľmi podobná ornamentika ako v Iliji sa zachovala najmä na bývalom premonštrátskom kostole v maďarskom Jáku a na karneri v dolnorakúskom Tullne. Je pravdepodobné, že na týchto miestach pracovala rovnaká skupina kamenárov. V Iliji vytvorila portál, ktorý sa zachoval ako jeden z najreprezentatívnejších príkladov svojho druhu na území Slovenska.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov