Kultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádzajú personalizované UTL: Významné osobnosti svetovej vedy (Pytagoras, Euklides, Táles a Diofantos)

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni

Poštová známka


Kultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v BíniPoštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska venovaná Premonštrátskemu kláštoru Panny Márie v Bíni.

Deň vydania: 02. 01. 2009
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 22 x 27 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 12
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2000000
Kód WMS: SK011.09 (pozri: Systém číslovania známok WNS (WADP Numbering System))
Textový motív: BÍŇA
Obrazový motív: Figurálny motív – štylizovaná postava atlanta, či skôr oranta s rukami zdvihnutými v adoračnom geste z interiéru Premonštrátskeho kláštora Panny Márie v Bíni.

Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak
Rytec známky: František Horniak

Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009Tematický popis a súvislosti:

S Bíňou sa spájajú mimoriadne významné doklady ranostredovekého osídlenia. Už v 9. storočí, v období Veľkej Moravy, existovalo na vyvýšenej terase pri rieke Hron sídlisko, na ktorého existenciu poukazujú nálezy hrobov s veľkomoravskými šperkami. Koncom 10. storočia bola táto plocha opevnená zemnými valmi, ktoré sú svojou mohutnosťou a rozsahom úplne ojedinelé. Predpokladá sa, že ich nechal vybudovať Štefan I. počas bojov s povstalcom Kopáňom. Opevnený areál bol využívaný i v nasledujúcich storočiach. Začiatkom 13. storočia tu, na mieste pravdepodobne so staršou sakrálnou tradíciou, vyrástol kláštor premonštrátskeho rádu. Kláštorný, dnešný farský Kostol Panny Márie založil pred rokom 1217 komes Omodej z mocného rodu Hunt-Poznanovcov. Jednoloďový kostol s rozmernou západnou emporou, dvojvežovým západným priečelím a tromi východnými apsidami je jednou z najvýznamnejších románskych architektonických pamiatok na území Slovenska. V jeho interiéri sa zachoval pozoruhodný súbor architektonických článkov s kvalitnou kameňosochárskou výzdobou. Tá svedčí o tom, že na stavbe kostola sa podieľali kamenári, ktorí na prelome 12. a 13. storočia pracovali aj na kráľovskom a arcibiskupskom hrade v neďalekom Ostrihome. Prevažne rastlinná, ale aj figurálna výzdoba sa sústreďuje na hlaviciach pilierov pod emporou a na hlaviciach prístenných prípor, na ktorých kedysi spočívala rebrová klenba lode. Zo západnej predsiene do lode kostola vedie reprezentatívny portál. Má tzv. ústupkovú formu, typickú pre románske obdobie. Hlavice na stĺpikoch v jeho ústupkoch zdobí rastlinný dekor, na vnútornej strane ľavého portálového ostenia sa však zachoval aj figurálny motív – štylizovaná postava atlanta, či skôr oranta s rukami zdvihnutými v adoračnom geste. V blízkosti kostola, pred jeho západnou fasádou stojí ďalšia, menšia sakrálna stavba s kruhovým pôdorysom – Rotunda Dvanástich apoštolov. Postavili ju tiež niekedy okolo roku 1217, snáď ako votívnu stavbu. V jej interiéri sa zachovali fragmenty neskororománskej maliarskej výzdoby. Dodnes sú dobre čitateľné postavy apoštolov v špaletách okien.

Autor (zdroj) popisu: Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Odvaha je strach, ktorý sa pomodlil.

(Dorothy Bernard)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk