Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka nového špecializovaného katalógu SLOVENSKO 1939 - 1945

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí

Poštová známka


Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-ZávodíPoštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska venovaná kostolu sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí.

Deň vydania: 02. 01. 2009
Nominálna hodnota: 0,83 €
Rozmery známky: 27 x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 12
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1000000
Kód WMS: SK010.09 (pozri: Systém číslovania známok WNS (WADP Numbering System))
Textový motív: ŽILINA - ZÁVODIE
Obrazový motív: Maliarsku výzdobu v presbytériu kostola sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí - postava Krista v mandorle, zobrazenú na valenej klenbe, sprevádzajú postavy apoštolov na bočných stenách.

Autor výtvarného návrhu známky: Róbert Brun
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak

Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009Tematický popis a súvislosti:

Kostol sv. Štefana kráľa reprezentuje typ neskororománskeho jednoloďového kostola s východným pravouhlým presbytériom a polkruhovou apsidou. Postavili ho pravdepodobne v 50. rokoch 13. storočia. Podľa jednej z hypotéz však môže byť jeho súčasná podoba tiež výsledkom dvoch románskych stavebných etáp. V prvej mal vzniknúť malý jednoloďový kostolík s apsidou, teda dnešná východná časť kostola, a po polovici 13. storočia malo dôjsť k jeho rozšíreniu smerom na západ o novú, rozmernejšiu loď. Kostol sv. Štefana je zaujímavý nielen svojou architektúrou, ale aj nástennými maľbami. Práve vo východnej časti kostola – v presbytériu a apside – bolo zistených niekoľko vrstiev maliarskej výzdoby stien. Dve najstaršie súvisia ešte s románskym výtvarným prejavom. Prvá, z čias výstavby (alebo prestavby) kostola po polovici 13. storočia, je pozoruhodná tým, že vytvárala ilúziu architektonických článkov: namaľovaný klenbový svorník a klenbové rebrá na konche apsidy nahrádzali skutočnú rebrovú klenbu. Takáto maliarska „ilúzia“ kamenných architektonických článkov bola v tej dobe zaiste častým javom. Predstavovala totiž jednoduchší aj lacnejší spôsob, ako kostol vyzdobiť moderným architektonickým tvaroslovím. Doklady o tom sa však zachovali len zriedkavo, pričom Kostol sv. Štefana je výnimočne názorným príkladom. Koncom 13. storočia doplnili maliarsku výzdobu v presbytériu kostola. Nové maľby zobrazovali tradičnú tému, ktorá mala aj na území Slovenska časté uplatnenie: ústrednú postavu Krista v mandorle, zobrazenú na valenej klenbe, sprevádzajú postavy apoštolov na bočných stenách. Maľby sú príkladom neskororománskeho lámaného štýlu, rozšíreného v stredoeurópskom maliarstve v 13. storočí, pre ktorý sú charakteristické napr. výrazné obrysové línie, či ostré záhyby drapédií. Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.

Autor (zdroj) popisu: Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Neexistuje správna "spontánna odpoveď." Hoci sú pri téme peniaze dôležité pocity - keď ide do tuhého, nespoliehajte sa na svoje reflexy, ale na kalkulačku!

(Werner Tiki Küstenmacher, Lothar J. Seiwert )

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk