Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

15. 10. 2023

Poštová známka:
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí
Deň vydania: 02. 01. 2009
Nominálna hodnota: 0,83 €
Rozmery známky: 27 x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 12
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1000000

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska venovaná kostolu sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí.


Textový motív: ŽILINA - ZÁVODIE

Obrazový motív: Maliarsku výzdobu v presbytériu kostola sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí - postava Krista v mandorle, zobrazenú na valenej klenbe, sprevádzajú postavy apoštolov na bočných stenách.

Autor výtvarného návrhu známky: Róbert Brun
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak

Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009Tematický popis a súvislosti:

Kostol sv. Štefana kráľa reprezentuje typ neskororománskeho jednoloďového kostola s východným pravouhlým presbytériom a polkruhovou apsidou. Postavili ho pravdepodobne v 50. rokoch 13. storočia. Podľa jednej z hypotéz však môže byť jeho súčasná podoba tiež výsledkom dvoch románskych stavebných etáp. V prvej mal vzniknúť malý jednoloďový kostolík s apsidou, teda dnešná východná časť kostola, a po polovici 13. storočia malo dôjsť k jeho rozšíreniu smerom na západ o novú, rozmernejšiu loď. Kostol sv. Štefana je zaujímavý nielen svojou architektúrou, ale aj nástennými maľbami. Práve vo východnej časti kostola – v presbytériu a apside – bolo zistených niekoľko vrstiev maliarskej výzdoby stien. Dve najstaršie súvisia ešte s románskym výtvarným prejavom. Prvá, z čias výstavby (alebo prestavby) kostola po polovici 13. storočia, je pozoruhodná tým, že vytvárala ilúziu architektonických článkov: namaľovaný klenbový svorník a klenbové rebrá na konche apsidy nahrádzali skutočnú rebrovú klenbu. Takáto maliarska „ilúzia“ kamenných architektonických článkov bola v tej dobe zaiste častým javom. Predstavovala totiž jednoduchší aj lacnejší spôsob, ako kostol vyzdobiť moderným architektonickým tvaroslovím. Doklady o tom sa však zachovali len zriedkavo, pričom Kostol sv. Štefana je výnimočne názorným príkladom. Koncom 13. storočia doplnili maliarsku výzdobu v presbytériu kostola. Nové maľby zobrazovali tradičnú tému, ktorá mala aj na území Slovenska časté uplatnenie: ústrednú postavu Krista v mandorle, zobrazenú na valenej klenbe, sprevádzajú postavy apoštolov na bočných stenách. Maľby sú príkladom neskororománskeho lámaného štýlu, rozšíreného v stredoeurópskom maliarstve v 13. storočí, pre ktorý sú charakteristické napr. výrazné obrysové línie, či ostré záhyby drapédií. Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov