Pošta: Vysvätenie sv. Gorazda za kňaza - www.postoveznamky.sk

Aktuálne súťažné filatelistické výstavy

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF).

25. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Vysvätenie sv. Gorazda za kňaza

Deň používania: 16. 06. 2017
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Močenku na pripomenutie vysvätenia sv. Gorazda za kňaza.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov