Unikátny grafický komplet Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného kompletu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností).

13. 04. 2022

Výstavy Poštového múzea:
Výstava POŠTA a POŠTÁR v Banskej Bystrici

Výstava POŠTA a POŠTÁR v Banskej Bystrici
Miesto: Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 07. 09. 2021 - 10. 01. 2022

Pozvanie na výstavu POŠTA a POŠTÁR - Eugen Zental v poštových službách 1906 - 1948, ktorá prináša príbeh pracovného života poštového úradníka z 1. polovice 20. storočia, inštalovanú v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.


Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum vás pozýva na výstavu

POŠTA a POŠTÁR


Eugen Zental v poštových službách 1906 - 1948


Výstava POŠTA a POŠTÁR v Banskej Bystrici

Výstava je otvorená od 24. 9. 2021 do 10. 1. 2022, sprístupnená je v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.


Volal sa Eugen (Jenö) Zental (Zentál) a od roku 1906 až do roku 1948 bol 42 rokov poštárom, presnejšie poštovým úradníkom. V poštových službách zažil tri rôzne politické režimy, cisársku Rakúsko-uhorskú monarchiu, demokratické Československo, ako aj vojnovú Slovenskú republiku.

Výstava Pošta a poštár: Eugen Zental v poštových službách 1906 – 1948 prináša príbeh pracovného života poštového úradníka z 1. polovice 20. storočia. Eugen Zental sa narodil v roku 1888 v Plevníku. Pochádzal zo zemianskeho rodu a do poštových služieb vstúpil podľa písomných prameňov pravdepodobne už v roku 1906, ešte v čase panovania cisára Františka Jozefa I. V období prvej svetovej vojny bol ako poštový zamestnanec zaradený do C. a. k. Telegrafického zboru rakúsko-uhorskej armády. Po vojne jeho kariéra poštového úradníka postupovala cez rôzne úradnícke pozície - poštový akcesista, poštový adjunkt, vrchný poštový adjunkt, poštový asistent až po prednostu poštového a telegrafného úradu v Púchove, kde pôsobil takmer celý svoj pracovný život.

Pôsobenie Eugena Zentala v poštových službách je návštevníkom výstavy sprostredkované cez rozmanité písomné dokumenty, akými sú napríklad úradné listy, menovacie dekréty, osvedčenia o vykonaní odborných skúšok. Zastúpené sú aj niektoré osobné predmety Eugena Zentala, medzi nimi listový papier a obálka s natlačenou hlavičkou, vizitka, poštárska tužka, spony na spisy, preukaz Spolku slovenských poštárov a viaceré ďalšie. Výstavu dopĺňajú vzácne fotografie ukazujúce Eugena Zentala so spolupracovníkmi a ďalší obrazový materiál približujúci pohľady na budovu poštového a telegrafného úradu v Púchove. Unikátny je záber zachytávajúci Eugena Zentala na prechádzke so svojím psom. Dominantným predmetom výstavy je úradnícky stôl amerického typu z 30. rokov 20. storočia používaný aj na vtedajších poštových úradoch. Na stole sú rozmiestnené rôzne predmety, ktoré veristicky vytvárajú predstavu o tom, ako vyzeral pracovný stôl poštového úradníka v období 30. – 40. rokov 20. storočia. Návštevník uvidí dobovú stolnú lampu, písacie potreby, telefón, úradné pečiatky, spony na spisy a ďalšie drobné predmety. Výstava je doplnená aj ďalšími zbierkovými predmetmi Poštového múzea, ktoré ukazujú poštársky život v období prvej polovice 20. storočia. Poštárska čiapka francúzskeho vzoru, starý nástenný telefón, znak Československej pošty používaný na poštových dopravných prostriedkoch, ešte rakúska poštová schránka premaľovaná po roku 1918 do farieb novovzniknutej Československej republiky, model poštového voza prevážajúceho listové a balíkové zásielky, súbor listových váh rôzneho typu sú len niektorými z nich.

Eugen Zental bol poštový úradník, ktorý si dlhé roky plnil svoje náročné pracovné povinnosti. Keď zamestnanci Poštového múzea získali rozsiahlejšiu zbierku predmetov dokumentujúcich jeho pracovný život a spracovali ich, zamysleli sa nad ich ďalším využitím. Výsledkom je výstava, ktorá má ambíciu vzdať hold tisícom ďalších poštových zamestnancov práve, ktorí celé storočia vytvárali a aj v súčasnosti tvoria históriu pošty na území Slovenska, práve prostredníctvom konkrétneho životného príbehu Eugena Zentala.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov