Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Bratislave.
POZOR! Zmena miesta konania.

13. 11. 2021

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie výstavy Pošta a poštár - Eugen Zental

Otvorenie výstavy Pošta a poštár - Eugen Zental
Deň používania: 24. 09. 2021
 
Pošta: BANSKÁ BYSTRICA 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Banskej Bystrici pri príležitosti otvorenia výstavy POŠTA a POŠTÁR - Eugen Zental v poštových službách 1906 - 1948 v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.


Textový motív: VÝSTAVA POŠTA A POŠTÁR - EUGEN ZENTAL / text na vývesnom štíte v maďarčine: MAGY. KIR POSTA / TÁVIRDA / TÁVBESZÉLÖ HIVATAL (Maďarský kráľovský poštový, telegrafný a telefónny úrad)

Obrazový motív: Vývesný štít na poštovom úrade z čias Rakúsko-Uhorska s erbom Uhorska a s poštovou trúbkou ako symbolom Uhorskej pošty.

Tematický popis a súvislosti:

Výstava Pošta a poštár: Eugen Zental v poštových službách 1906 – 1948 prináša príbeh pracovného života poštového úradníka z 1. polovice 20. storočia. Eugen Zental sa narodil v roku 1888 v Plevníku. Pochádzal zo zemianskeho rodu a do poštových služieb vstúpil podľa písomných prameňov pravdepodobne už v roku 1906, ešte v čase panovania cisára Františka Jozefa I. V období prvej svetovej vojny bol ako poštový zamestnanec zaradený do C. a. k. Telegrafického zboru rakúsko-uhorskej armády. Po vojne jeho kariéra poštového úradníka postupovala cez rôzne úradnícke pozície - poštový akcesista, poštový adjunkt, vrchný poštový adjunkt, poštový asistent až po prednostu poštového a telegrafného úradu v Púchove, kde pôsobil takmer celý svoj pracovný život.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov