Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Commemorative Postmark:
Opening of the exhibition Post and Postman - Eugen Zental

Opening of the exhibition Post and Postman - Eugen Zental
Day of use: 24. 09. 2021
 
Post office: BANSKÁ BYSTRICA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Banska Bystrica on the occasion of the opening of the Post and Postman - Eugen Zental exhibition in the Postal Museum in Banska Bystrica.


Text motifs: VÝSTAVA POŠTA A POŠTÁR - EUGEN ZENTAL / text na vývesnom štíte v maďarčine: MAGY. KIR POSTA / TÁVIRDA / TÁVBESZÉLÖ HIVATAL (Maďarský kráľovský poštový, telegrafný a telefónny úrad)

Pictorial motifs: Vývesný štít na poštovom úrade z čias Rakúsko-Uhorska s erbom Uhorska a s poštovou trúbkou ako symbolom Uhorskej pošty.

Thematic description and context:

Výstava Pošta a poštár: Eugen Zental v poštových službách 1906 – 1948 prináša príbeh pracovného života poštového úradníka z 1. polovice 20. storočia. Eugen Zental sa narodil v roku 1888 v Plevníku. Pochádzal zo zemianskeho rodu a do poštových služieb vstúpil podľa písomných prameňov pravdepodobne už v roku 1906, ešte v čase panovania cisára Františka Jozefa I. V období prvej svetovej vojny bol ako poštový zamestnanec zaradený do C. a. k. Telegrafického zboru rakúsko-uhorskej armády. Po vojne jeho kariéra poštového úradníka postupovala cez rôzne úradnícke pozície - poštový akcesista, poštový adjunkt, vrchný poštový adjunkt, poštový asistent až po prednostu poštového a telegrafného úradu v Púchove, kde pôsobil takmer celý svoj pracovný život.


Author (source) of the description: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists