Nové číslo časopisu FEPA NEWS II Series No. 37 - July 2020

Nové číslo časopisu Európskej filatelistickej federácie FEPA NEWS

07. 07. 2020

Zberateľské burzy:
Výmenné stretnutie Spolku košických filatelistov v Košiciach

Výmenné stretnutie Spolku košických filatelistov v Košiciach
Miesto: Administratívna budova Slovenských železníc na železničnej stanici (3. posch.), Staničné nám. 11, Košice
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 29. 03. 2020

Pozvanie na výmenné stretnutie Spolku košických filatelistov v Košiciach.


Ďalšie termíny v roku 2020: 23. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 29. 3.

Čas konania: 9:00 - 11:00

Periodicita: Výmenné stretnutie Spolku košických filatelistov v Košiciach s koná každú nedeľu okrem termínov Celoslovenskej zberateľskej burzy v Košiciach

Zberateľské oblasti: Filatelia, telefónne karty

Organizátor: Spolok košických filatelistov


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov