Collectors' Bourses:
Exchange meeting of the Society of Kosice Philatelists in Kosice (Slovakia)

Exchange meeting of the Society of Kosice Philatelists in Kosice (Slovakia)
Location: Administratívna budova Slovenských železníc (3. posch.), Staničné nám. 11, Košice
Entry: After paying the admission
Date: 11. 12. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the exchange meeting of the Society of Kosice Philatelists in Kosice (Slovakia).


Čas konania: 9:00 - 11:00

Ďalšie termíny v roku 2022: 6. 11., 13. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.

Periodicita: Výmenné stretnutie Spolku košických filatelistov v Košiciach s koná každú nedeľu okrem termínov Celoslovenskej zberateľskej burzy v Košiciach

Zberateľské oblasti: Filatelia, telefónne karty

Organizátor: Spolok košických filatelistovMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.filatelia-kosice.eu

© Časopis FILATELIE


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists