Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
Vianoce 1993: J. B. Klemens - Narodenie

Vianoce 1993: J. B. Klemens - Narodenie
Deň vydania: 01. 12. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 2 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2335000

Poštová známka z emisného radu Vianoce s vyobrazením motívu narodenia od slovenského maliara, sochár, technika a prírodovedca Jozefa Božetecha Klemensa (1817 - 1883)Obrazový motív: Dielo slovenského výtvarníka Jozefa Božetecha Klemensa (1817 - 1883) Narodenie - návrh na plaketu alebo obraz (perokresba, 1873).

Grafická úprava: akad. mal. Martin Činovský

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Tematický popis a súvislosti:

Vianoce sa slávia od 4. storočia v krajinách, kde sa rozšírilo kresťanstvo. V Európe sa podľa údajov v kronikách objavil vianočný stromček pravdepodobne v roku 1605. Vianoce pripomínajú narodenie Ježiša Krista v Betleheme. Od toho času sa začína počítať i náš letopočet. Na známke je znázornené Narodenie (perokresba) od Jozefa Božetecha Klemensa z roku 1873. Jozef Božetech Klemens (8. 3. 1817 Liptovký Mikuláš - 17. 1. 1883 Viedeň) bol jedným zo zakladateľov slovenského národného maliarstva. Pôsobil v Prahe, na Orave a v Liptovskom Mikuláši.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov