Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - Election of Peter Pavel as President of the Czech Republic

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title The Election of Peter Pavel as President of the Czech Republic.

10. 11. 2023

Postage Stamp:
Christmas 1993: J. B. Klemens - Nativity

Christmas 1993: J. B. Klemens - Nativity
Date of Issue: 01. 12. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 2 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2335000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka z emisného radu Vianoce s vyobrazením motívu narodenia od slovenského maliara, sochár, technika a prírodovedca Jozefa Božetecha Klemensa (1817 - 1883).Pictorial motifs: Dielo slovenského výtvarníka Jozefa Božetecha Klemensa (1817 - 1883) Narodenie - návrh na plaketu alebo obraz (perokresba, 1873).

Graphical design: akad. mal. Martin Činovský

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Thematic description and context:

Vianoce sa slávia od 4. storočia v krajinách, kde sa rozšírilo kresťanstvo. V Európe sa podľa údajov v kronikách objavil vianočný stromček pravdepodobne v roku 1605. Vianoce pripomínajú narodenie Ježiša Krista v Betleheme. Od toho času sa začína počítať i náš letopočet. Na známke je znázornené Narodenie (perokresba) od Jozefa Božetecha Klemensa z roku 1873. Jozef Božetech Klemens (8. 3. 1817 Liptovký Mikuláš - 17. 1. 1883 Viedeň) bol jedným zo zakladateľov slovenského národného maliarstva. Pôsobil v Prahe, na Orave a v Liptovskom Mikuláši.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists