125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Filatelistické výstavy:
Vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy SPIŠRELIGFILA 2017 v Spišskej Novej Vsi

Vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy SPIŠRELIGFILA 2017 v Spišskej Novej Vsi
Miesto: Multifunkčné energetické a banícke centrum, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 17. 05. 2017

Pozvanie na vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy SPIŠRELIGFILA 2017 v Spišskej Novej Vsi.


Spoločenstvo Sv. Gabriel
Zväz slovenských filatelistov KF 54-03 Spišská Nová Ves
Slovenské technické múzeum
Banícky spolok SPIŠ
Mesto Spišská Nová Ves
Vás pozývajú na vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy

SPIŠRELIGFILA 2017


dňa 17. mája 2017 o 16,00 hod.
vo výstavných priestoroch Multifunkčného energetického a baníckeho centra, Nábrežie Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi


Propagačná filatelistická výstava SPIŠRELIGFILA 2017

Príležitostná poštová pečiatka bude k dispozícií 17. 5. 2017 od 15,00 hod. v priestoroch konania výstavy a od 18. 5. do 6. 6. 2017 na hlavnej pošte v Spišskej Novej Vsi.

Multifunkčné centrum je pre verejnosť otvorené pondelok - piatok od 9,00 - 15,00.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov