Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou koronavírusu COVID-19.
(Aktualizované 11. 7. 2020)

11. 07. 2020

Filatelistické výstavy:
Propagačná filatelistická výstava SPIŠRELIGFILA 2017 v Spišskej Novej Vsi

Propagačná filatelistická výstava SPIŠRELIGFILA 2017 v Spišskej Novej Vsi
Miesto: Multifunkčné energetické a banícke centrum, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 18. 05. 2017 - 06. 06. 2017

Pozvanie na propagačnú filatelistickú výstavu SPIŠRELIGFILA 2017 v Spišskej Novej Vsi.Propagačná filatelistická výstava


SPIŠRELIGFILA 2017Propagačná filatelistická výstava SPIŠRELIGFILA 2017

Multifunkčné centrum je pre verejnosť otvorené pondelok - piatok od 9,00 - 15,00.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov