Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Celinová pohľadnica:
Veľká noc 2012: Hans von Aachen - Nesenie kríža

Veľká noc 2012: Hans von Aachen - Nesenie kríža
Deň vydania: 09. 03. 2012
 

Celinová pohľadnica s natlačenou známkou Veľká noc 2012: Hans von Aachen - Nesenie kríža s celým obrazom Hans von Aachen - Nesenie kríža na obrazovej strane pohľadnice.
Deň vydania: 9. 3. 2012
Autor fotografie:
Grafická úprava:
Tlačiareň:
Technika tlače:
Náklad:

Obrazová strana:

Celinová pohľadnica Veľká noc 2012 – Hans von Aachen: Nesenie kríža


Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov