Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

12. 05. 2024

Poštová známka:
Valentín - srdiečko

Valentín - srdiečko
Deň vydania: 30. 01. 2004
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk
Rozmery známky: 24 x 31 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače: Tlač z hĺbky s dvojitým reliéfom
Náklad: 3000000

Poštová známka vydaná ku Dňu svätého Valentína ako sviatku zaľúbených.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Červené srdiečko s červeným kvetom a modrými listami v pozadí.

Tematický popis a súvislosti:

Patrí k dobrým zvykom pri rozličných príležitostiach svojim blízkym a milým posielať blahoželania či iné priania. 14. február, v kalendári spojený s menom Valentín, je vo svete považovaný za sviatok zaľúbených. Tí, čo sa majú radi, si vtedy posielajú pohľadnice so srdiečkami, kvety, či iné pozornosti. Táto tradícia sa spája s mníchom Valentínom, ktorý žil v Ríme v 3. storočí za panovania cisára Claudia II. Ten vydal nariadenie, že mladí muži sa nesmú ženiť, lebo bol presvedčený, že potom budú lepšími vojakmi a postaví z nich silnú armádu. Mních Valentín považoval toto rozhodnutie za nespravodlivé a sobášil zaľúbené páry tajne. Keď ho odhalili, uväznili ho a odsúdili na smrť. Pred popravou poslal žalárnikovej dcére kratučký list a podpísal sa „tvoj Valentín“. Nevedno, kto a kedy si ako prvý spomenul na mnícha Valentína a v jeho mene poslal svojmu milovanému, či milovanej pozdrav. Svätý Valentín sa však stal patrónom zaľúbených a 14. február ich sviatkom. Prezentovaná emisia symbolickým srdiečkom vyjadruje túto peknú tradíciu, ktorá je blízka ľuďom na celom svete a prijali sme ju už aj na Slovensku.


Autor (zdroj) popisu: POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov