Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Poštová známka:
Umenie: Ladislav Bielik (1939 - 1984) – Muž s odhalenou hruďou

Umenie: Ladislav Bielik (1939 - 1984) – Muž s odhalenou hruďou
Deň vydania: 21. 08. 2018
Nominálna hodnota: 1,80 €
Rozmery známky: 54,4 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením fotografie Ladislava Bielika Muž s odhalenou hruďou


Textový motív: LADISLAV BIELIK (1939 - 1984) MUŽ S ODHALENOU HRUĎOU PRED OKUPAČNÝM TANKOM 21. AUGUST 1968

Obrazový motív: Fotografia Ladislava Bielika: Muž s odhalenou hruďou.

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Rytina hárčeka: akad. mal. Rudolf Cigánik

Grafická úprava: akad. mal. Vladislav Rostoka

Hárčeková úprava:

Poštová známka Umenie: Ladislav Bielik (1939 - 1984) – Muž s odhalenou hruďou (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Umenie: Ladislav Bielik (1939 - 1984) – Muž s odhalenou hruďou (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka Umenie: Ladislav Bielik (1939 - 1984) – Muž s odhalenou hruďou (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Narodil sa 28. mája 1939 v Leviciach. V roku 1965 nastúpil do športového týždenníka Štart. O rok neskoršie sa stal fotoreportérom denníka Smena. Vrcholom jeho tvorby sú fotografie z ulíc Bratislavy, ktoré urobil počas prvých dní intervencie štátov Varšavskej zmluvy v auguste 1968. V roku 1971 odišiel zo Smeny späť do Štartu. Po roku 1975 musel, ako jedna z obetí normalizácie, aj z tejto redakcie odísť. Dôvod: fotografie z intervencie. Fotografia Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom bola zaradená do výstavnej kolekcie World Press Photo − 1968. Neskôr túto snímku vybrali do najrenomovanejších súborov najlepších fotografií 20. storočia. Ladislav Bielik zahynul v roku 1984 v Budapešti počas automobilových pretekov pri výkone svojho povolania.

Motív fotografie tvorí trojuholník medzi protestujúcim Emilom Gallom, delom tanku pripraveným vystreliť a Univerzitou Komenského v pozadí. Fotoreportér Ladislav Bielik v rozhodujúcom okamihu pohotovo stlačil spúšť a tak vznikla ikonická fotografia, ktorá je dodnes najvýraznejším symbolom odporu občanov proti invázii armád Varšavskej zmluvy do Československej socialistickej republiky. Spolu s ďalšími 186 zachovanými Bielikovými fotografiami z ulíc Bratislavy je významným svedectvom o zásahu štátov Varšavského paktu proti rodiacej sa demokracii v srdci Európy. Dokumentujú historickú drámu, ktorá sa vymkla z rúk vtedajším moskovským režisérom a scenáristom. Československí občania, ponížení do úlohy komparzu a divákov, sa na niekoľko dní stali hlavnými aktérmi odporu proti okupácii.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Peter Bielik


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov