The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Postage Stamp:
Art: Ladislav Bielik (1939 - 1984) – A man with a bare chest

Art: Ladislav Bielik (1939 - 1984) – A man with a bare chest
Date of Issue: 21. 08. 2018
Face value: 1,80 €
Postage stamp dimensions: 54,4 x 44,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 60000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Art series depicting a photography by Ladislav Bielik A man with a bare chest


Text motifs: LADISLAV BIELIK (1939 - 1984) MUŽ S ODHALENOU HRUĎOU PRED OKUPAČNÝM TANKOM 21. AUGUST 1968

Pictorial motifs: Fotografia Ladislava Bielika: Muž s odhalenou hruďou.

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Souvenir sheet engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Graphical design: akad. mal. Vladislav Rostoka

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Art: Ladislav Bielik (1939 - 1984) – A man with a bare chest (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp Art: Ladislav Bielik (1939 - 1984) – A man with a bare chest (Original artwork(s))


Postage Stamp Art: Ladislav Bielik (1939 - 1984) – A man with a bare chest (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Narodil sa 28. mája 1939 v Leviciach. V roku 1965 nastúpil do športového týždenníka Štart. O rok neskoršie sa stal fotoreportérom denníka Smena. Vrcholom jeho tvorby sú fotografie z ulíc Bratislavy, ktoré urobil počas prvých dní intervencie štátov Varšavskej zmluvy v auguste 1968. V roku 1971 odišiel zo Smeny späť do Štartu. Po roku 1975 musel, ako jedna z obetí normalizácie, aj z tejto redakcie odísť. Dôvod: fotografie z intervencie. Fotografia Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom bola zaradená do výstavnej kolekcie World Press Photo − 1968. Neskôr túto snímku vybrali do najrenomovanejších súborov najlepších fotografií 20. storočia. Ladislav Bielik zahynul v roku 1984 v Budapešti počas automobilových pretekov pri výkone svojho povolania.

Motív fotografie tvorí trojuholník medzi protestujúcim Emilom Gallom, delom tanku pripraveným vystreliť a Univerzitou Komenského v pozadí. Fotoreportér Ladislav Bielik v rozhodujúcom okamihu pohotovo stlačil spúšť a tak vznikla ikonická fotografia, ktorá je dodnes najvýraznejším symbolom odporu občanov proti invázii armád Varšavskej zmluvy do Československej socialistickej republiky. Spolu s ďalšími 186 zachovanými Bielikovými fotografiami z ulíc Bratislavy je významným svedectvom o zásahu štátov Varšavského paktu proti rodiacej sa demokracii v srdci Európy. Dokumentujú historickú drámu, ktorá sa vymkla z rúk vtedajším moskovským režisérom a scenáristom. Československí občania, ponížení do úlohy komparzu a divákov, sa na niekoľko dní stali hlavnými aktérmi odporu proti okupácii.


Author (source) of the description: Mgr. Peter Bielik


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists