Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019

Oznámenie oficiálnych výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019

01. 06. 2020

Poštová známka:
Umenie: Jozef Kostka (1912 - 1996) - Jar oráča (faksimile podpisu)

Umenie: Jozef Kostka (1912 - 1996) - Jar oráča (faksimile podpisu)
Deň vydania: 13. 11. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 9 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm + k
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 53668

Poštová známka s potlačeným kupónom (zvislá spojka dvoch známok a potlačeného kupóna) z edičného radu Umenie s vyobrazením plastiky Jozefa Kostku "Jar oráča" z rokov 1980 - 86, ktorá je umiestnená v Slovenskej národnej galérii.


Textový motív: JAR ORÁČA 1980 - 86 / JOZEF KOSTKA *1912 / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Obrazový motív: Známka: Plastika Jozefa Kostku - Jar oráča vyobrazená na zelenom pozadí; kupón: faksimile podpisu Jozefa Kostku a letopočet 1912 - 1996.

Známka s kupónom:

Poštová známka Umenie: Jozef Kostka (1912 - 1996) - Jar oráča (faksimile podpisu) (Známka s kupónom)


Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Jozef Kostka (1912 - 1996) - Jar oráča (faksimile podpisu) (Upravený tlačový list)


Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 13. 11. 1996 prítlač na kupón príležitostnej poštovej známky "Jozef. Kostka: Jar oráča" (známka č. 24, vydaná 31. 12. 1993 pôvodne s nepotlačeným kupónom, formát známky 44,4 x 54,4 mm, formát kupóna 44,4 x 27,2 mm, v série Umenie) o nominálnej hodnote 9 Sk. Emisia s potlačeným kupónom je realizovaná v podobe zvislej spojky (známka, kupón, známka nad sebou). Prítlačový motív na kupóne je reprodukciou podpisu prof. Jozefa Kostku, autora plastiky zobrazenej na známke, doplnený je o rok narodenia a úmrtia sochára (1912 - 1996).

Autorom grafickej úpravy emisie je akad. maliar Jozef Baláž.


Tematický popis a súvislosti:

Národný umelec, Prof. Jozef Kostka (29. 1. 1912 Stupava - 30. 9. 1996 Bratislava) - zakladateľ a výrazná osobnosť moderného slovenského sochárstva. Dlhoročný pedagóg a vysokoškolský profesor na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave, v rokoch 1955-59 rektor VŠVU. Autor významných monumentálnych plastík- pomník Víťazstva a figurálne súsošia pre pamätník Slavín v Bratislave, pomník SNP na Donovaloch, keramický reliéf pre čs. pavilón Svetovej výstavy v Bruseli a iné. Prítlač na kupóne známky vydanej v roku 1993 sa realizovala pri príležitosti tohtoročného úmrtia umelca.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov