Issue plan of Slovak postage stamps for 2024

Updated issue plan of Slovak postage stamps for 2024. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

11. 07. 2024

Postage Stamp:
Art: Jozef Kostka (1912 - 1996) - Spring of ploughman (signature facsimile)

Art: Jozef Kostka (1912 - 1996) - Spring of ploughman (signature facsimile)
Date of Issue: 13. 11. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 9 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm + k
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates
Amount printed: 53668

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp with additional print on a tab of the Art emission series depicting the art of Jozef Kostka "Spring of ploughman" from years 1980 - 86, which is located in the Slovak National Gallery.


Text motifs: JAR ORÁČA 1980 - 86 / JOZEF KOSTKA *1912 / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Pictorial motifs: Známka: Plastika Jozefa Kostku - Jar oráča vyobrazená na zelenom pozadí; kupón: faksimile podpisu Jozefa Kostku a letopočet 1912 - 1996.

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Art: Jozef Kostka (1912 - 1996) - Spring of ploughman (signature facsimile) (Postage stamp with coupon)


Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Art: Jozef Kostka (1912 - 1996) - Spring of ploughman (signature facsimile) (Adjusted printing sheet)


Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 13. 11. 1996 prítlač na kupón príležitostnej poštovej známky "Jozef. Kostka: Jar oráča" (známka č. 24, vydaná 31. 12. 1993 pôvodne s nepotlačeným kupónom, formát známky 44,4 x 54,4 mm, formát kupóna 44,4 x 27,2 mm, v série Umenie) o nominálnej hodnote 9 Sk. Emisia s potlačeným kupónom je realizovaná v podobe zvislej spojky (známka, kupón, známka nad sebou). Prítlačový motív na kupóne je reprodukciou podpisu prof. Jozefa Kostku, autora plastiky zobrazenej na známke, doplnený je o rok narodenia a úmrtia sochára (1912 - 1996).

Autorom grafickej úpravy emisie je akad. maliar Jozef Baláž.


Thematic description and context:

Národný umelec, Prof. Jozef Kostka (29. 1. 1912 Stupava - 30. 9. 1996 Bratislava) - zakladateľ a výrazná osobnosť moderného slovenského sochárstva. Dlhoročný pedagóg a vysokoškolský profesor na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave, v rokoch 1955-59 rektor VŠVU. Autor významných monumentálnych plastík- pomník Víťazstva a figurálne súsošia pre pamätník Slavín v Bratislave, pomník SNP na Donovaloch, keramický reliéf pre čs. pavilón Svetovej výstavy v Bruseli a iné. Prítlač na kupóne známky vydanej v roku 1993 sa realizovala pri príležitosti tohtoročného úmrtia umelca.


Author (source) of the description: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists