Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - Election of Peter Pavel as President of the Czech Republic

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title The Election of Peter Pavel as President of the Czech Republic.

10. 11. 2023

Postage Stamp:
Art: Jozef Kostka (* 1912) - Spring of ploughman

Art: Jozef Kostka (* 1912) - Spring of ploughman
Date of Issue: 31. 12. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 9 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 40 x 50 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates
Amount printed: 316000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Art emission series depicting the art of Jozef Kostka "Spring of ploughman" from years 1980 - 86, which is located in the Slovak National Gallery.


Text motifs: JAR ORÁČA 1980 - 86 / JOZEF KOSTKA *1912 / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Pictorial motifs: Plastika Jozefa Kostku - Jar oráča vyobrazená na zelenom pozadí.

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Art: Jozef Kostka (* 1912) - Spring of ploughman (Adjusted printing sheet)


Thematic description and context:

Jozef Kostka (29. 1. 1912 Stupava - 30. 9. 1996 Bratislava) ako sochár bol významným predstaviteľom slovenského umenia. Študoval na Strednej priemyselnej škole umeleckej v Prahe u profesora K. Dvořáka (1932 - 1937). Bol na študijnom pobyte L'Ecole des Blanye Arts v Paríži (1938 - 1939). Od roku 1943 do roku 1973 učil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Umelecky vychádzal z Michelangela. Venoval sa figurálnej plastike, kresbe a keramike. V jeho tvorbe prevládala komorná tvorba, známe sú napr. diela Čičmianka, Svätopluk, Žiaľ. Bol držiteľom mnohých cien a vyznamenaní.


Author (source) of the description: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists