Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
Umenie: Jozef Kostka (* 1912) - Jar oráča

Umenie: Jozef Kostka (* 1912) - Jar oráča
Deň vydania: 31. 12. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 9 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 40 x 50 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 316000

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením plastiky Jozefa Kostku "Jar oráča" z rokov 1980 - 86, ktorá je umiestnená v Slovenskej národnej galérii.


Textový motív: JAR ORÁČA 1980 - 86 / JOZEF KOSTKA *1912 / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Obrazový motív: Plastika Jozefa Kostku - Jar oráča vyobrazená na zelenom pozadí.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Jozef Kostka (* 1912) - Jar oráča (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Jozef Kostka (29. 1. 1912 Stupava - 30. 9. 1996 Bratislava) ako sochár bol významným predstaviteľom slovenského umenia. Študoval na Strednej priemyselnej škole umeleckej v Prahe u profesora K. Dvořáka (1932 - 1937). Bol na študijnom pobyte L'Ecole des Blanye Arts v Paríži (1938 - 1939). Od roku 1943 do roku 1973 učil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Umelecky vychádzal z Michelangela. Venoval sa figurálnej plastike, kresbe a keramike. V jeho tvorbe prevládala komorná tvorba, známe sú napr. diela Čičmianka, Svätopluk, Žiaľ. Bol držiteľom mnohých cien a vyznamenaní.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov