Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám známku VI. Preteky mieru 1953 na celistvostiach

Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici

Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici

Poštová známka


Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v SkaliciPoštová známka Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici
Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením Spolkového domu od Dušana Samuela Jurkoviča, ktorý stojí v Skalici.

Deň vydania: 25. 11. 2015
Nominálna hodnota: 1,50 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 50000
Textový motív: DUŠAN SAMUEL JURKOVIČ / (1868 - 1947) / SPOLKOVÝ DOM V SKALICI
Obrazový motív: Priečelie Spolkového domu v Skalici od Dušana Samuela Jurkoviča.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh (1):

Poštová známka Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici (Pôvodný výtvarný návrh)


Tematický popis a súvislosti::

Budovu Domu kultúry (pôvodne Katolíckeho spolkového domu, Kruhu), ktorá bola pôvodne stavaná ako polyfunkčná stavba pre Katolícky kruh, Spolok Sv. Vincenta a Gazdovský potravný spolok z podnetu MUDr. Pavla Blahu a ThDr. Ľudovíta Okánika, projektoval architekt Dušan Jurkovič v roku 1904. Obsahovala spolkové a obchodné miestnosti, divadelnú dvoranu, múzeum, čitáreň, byt MUDr. Pavla Blahu, skladištia a príslušenstvo. Na priečelí budovy možno rozlíšiť príslušnosť jednotlivých časti pomocou nápisových tabúľ a členenia fasády. Mozaiková výtvarná výzdoba sa sústreďuje do pásu medzi prízemím a prvým poschodím, na plochu štítu a priestor pod nim. Figurálne motívy v štíte boli realizované podľa návrhov významného českého maliara Mikoláša Aleša. Dominantou celej stavby je veľká sála, povodne divadelná dvorana, ktorá sa vyznačuje riešením typickým pre diela Dušana Jurkoviča. Prostredníctvom drevenej stĺpovej konštrukcie rozčleňuje priestor, pričom stĺpy zároveň tvoria rošt, podporujúci konštrukciu krovu s voľným priehľadom. V spodnej časti vymedzujú jednotlivé lavice na sedenie, v hornej časti spoluvytvárajú riešenie okien. Vďaka bohatej rezbárskej výzdobe sú významným dekoratívnym prvkom. Výplň širších polí medzi podperami v hornej časti tvoria okenné arkiere, rozptyľujúce prichádzajúce svetlo. Vyznenie priestoru určuje kontrast tmavej drevenej konštrukcie a svetlých stien na pozdĺžnej strane sály a nad vstupom s galériou. Plochy sú vyplnené figurálnymi zobrazeniami s folklórnymi motívmi a podľa obrazov známeho moravského maliara Joža Uprku ich realizoval jeho žiak Antoš Frolka, ktorý maľoval aj oponu s námetom vítania jari na javisku. Osobitný dôraz položil Jurkovič i na priestory na poschodí určené pre múzeum, ktoré stvárnil ako ilúziu dvojpriestorového ľudového domu so sieňou a izbou s centrálnym stĺpom. Bohato zdobený stĺp nadväzuje na vyrezávané trámy stropu a drží policu pre umiestnenie výraznejších exponátov. Vitríny a police na exponovanie džbankárskej kolekcie svojou výzdobou tvoria dojem ľudového nábytku. Ako ojedinelá Jurkovičova múzejná realizácia má v pôvodnom stave uchovaná expozícia (tzv. Blahovská izba) vysokú muzeologickú hodnotu.

Budova Spolkového domu v Skalici predstavuje kombináciu prvkov dobového secesného štýlu s inšpiráciami z ľudového staviteľstva a je jednou z charakteristických stavieb architekta Dušana Jurkoviča so snahou o národný – „slovenský štýl“ na báze secesie.

Autor (zdroj) popisu: PhDr. Viera Drahošová


Súvisiace filatelistické materiály (1):

Príležitostná pečiatka Uvedenie poštovej známky Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v SkaliciPríležitostná pečiatka
Uvedenie poštovej známky Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici

Súvisiace články (2):

Falzifikát výrobnej chyby slovenskej známkyFalzifikát výrobnej chyby slovenskej známky
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015

Súvisiace podujatia (1):

Slávnostné uvedenie poštovej známky Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v SkaliciSlávnostné uvedenie poštovej známky Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v SkaliciZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici

Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici
Umenie: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Každá pozitívna zmena v živote začína s rozhodnutím, že niečo začnete robiť alebo niečo prestanete robiť.

(Brian Tracy)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk