All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

22. 09. 2024

Postage Stamp:
Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica

Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica
Date of Issue: 25. 11. 2015
Face value: 1,50 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 50000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Art emission series depicting the "Society House" building by Dušan Samuel Jurkovic, which stands in Skalica.


Text motifs: DUŠAN SAMUEL JURKOVIČ / (1868 - 1947) / SPOLKOVÝ DOM V SKALICI

Pictorial motifs: Priečelie Spolkového domu v Skalici od Dušana Samuela Jurkoviča.

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Budovu Domu kultúry (pôvodne Katolíckeho spolkového domu, Kruhu), ktorá bola pôvodne stavaná ako polyfunkčná stavba pre Katolícky kruh, Spolok Sv. Vincenta a Gazdovský potravný spolok z podnetu MUDr. Pavla Blahu a ThDr. Ľudovíta Okánika, projektoval architekt Dušan Jurkovič v roku 1904. Obsahovala spolkové a obchodné miestnosti, divadelnú dvoranu, múzeum, čitáreň, byt MUDr. Pavla Blahu, skladištia a príslušenstvo. Na priečelí budovy možno rozlíšiť príslušnosť jednotlivých časti pomocou nápisových tabúľ a členenia fasády. Mozaiková výtvarná výzdoba sa sústreďuje do pásu medzi prízemím a prvým poschodím, na plochu štítu a priestor pod nim. Figurálne motívy v štíte boli realizované podľa návrhov významného českého maliara Mikoláša Aleša. Dominantou celej stavby je veľká sála, povodne divadelná dvorana, ktorá sa vyznačuje riešením typickým pre diela Dušana Jurkoviča. Prostredníctvom drevenej stĺpovej konštrukcie rozčleňuje priestor, pričom stĺpy zároveň tvoria rošt, podporujúci konštrukciu krovu s voľným priehľadom. V spodnej časti vymedzujú jednotlivé lavice na sedenie, v hornej časti spoluvytvárajú riešenie okien. Vďaka bohatej rezbárskej výzdobe sú významným dekoratívnym prvkom. Výplň širších polí medzi podperami v hornej časti tvoria okenné arkiere, rozptyľujúce prichádzajúce svetlo. Vyznenie priestoru určuje kontrast tmavej drevenej konštrukcie a svetlých stien na pozdĺžnej strane sály a nad vstupom s galériou. Plochy sú vyplnené figurálnymi zobrazeniami s folklórnymi motívmi a podľa obrazov známeho moravského maliara Joža Uprku ich realizoval jeho žiak Antoš Frolka, ktorý maľoval aj oponu s námetom vítania jari na javisku. Osobitný dôraz položil Jurkovič i na priestory na poschodí určené pre múzeum, ktoré stvárnil ako ilúziu dvojpriestorového ľudového domu so sieňou a izbou s centrálnym stĺpom. Bohato zdobený stĺp nadväzuje na vyrezávané trámy stropu a drží policu pre umiestnenie výraznejších exponátov. Vitríny a police na exponovanie džbankárskej kolekcie svojou výzdobou tvoria dojem ľudového nábytku. Ako ojedinelá Jurkovičova múzejná realizácia má v pôvodnom stave uchovaná expozícia (tzv. Blahovská izba) vysokú muzeologickú hodnotu.

Budova Spolkového domu v Skalici predstavuje kombináciu prvkov dobového secesného štýlu s inšpiráciami z ľudového staviteľstva a je jednou z charakteristických stavieb architekta Dušana Jurkoviča so snahou o národný – „slovenský štýl“ na báze secesie.


Author (source) of the description: PhDr. Viera Drahošová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists