Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Zima  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk

Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica

Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica

Postage Stamp


Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in SkalicaPostage Stamp Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica
Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica
Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Postage stamp of the Art emission series depicting the "Society House" building by Dušan Samuel Jurkovic, which stands in Skalica.

Date of Issue: 25. 11. 2015
Face value: 1,50 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Printing technique: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Amount printed: 50000
Text motifs: DUŠAN SAMUEL JURKOVIČ / (1868 - 1947) / SPOLKOVÝ DOM V SKALICI
Pictorial motifs: Priečelie Spolkového domu v Skalici od Dušana Samuela Jurkoviča.

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica (Souvenir sheet format)


Original artwork (1):

Postage Stamp Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica (Original artwork)


Thematic description and context::

Budovu Domu kultúry (pôvodne Katolíckeho spolkového domu, Kruhu), ktorá bola pôvodne stavaná ako polyfunkčná stavba pre Katolícky kruh, Spolok Sv. Vincenta a Gazdovský potravný spolok z podnetu MUDr. Pavla Blahu a ThDr. Ľudovíta Okánika, projektoval architekt Dušan Jurkovič v roku 1904. Obsahovala spolkové a obchodné miestnosti, divadelnú dvoranu, múzeum, čitáreň, byt MUDr. Pavla Blahu, skladištia a príslušenstvo. Na priečelí budovy možno rozlíšiť príslušnosť jednotlivých časti pomocou nápisových tabúľ a členenia fasády. Mozaiková výtvarná výzdoba sa sústreďuje do pásu medzi prízemím a prvým poschodím, na plochu štítu a priestor pod nim. Figurálne motívy v štíte boli realizované podľa návrhov významného českého maliara Mikoláša Aleša. Dominantou celej stavby je veľká sála, povodne divadelná dvorana, ktorá sa vyznačuje riešením typickým pre diela Dušana Jurkoviča. Prostredníctvom drevenej stĺpovej konštrukcie rozčleňuje priestor, pričom stĺpy zároveň tvoria rošt, podporujúci konštrukciu krovu s voľným priehľadom. V spodnej časti vymedzujú jednotlivé lavice na sedenie, v hornej časti spoluvytvárajú riešenie okien. Vďaka bohatej rezbárskej výzdobe sú významným dekoratívnym prvkom. Výplň širších polí medzi podperami v hornej časti tvoria okenné arkiere, rozptyľujúce prichádzajúce svetlo. Vyznenie priestoru určuje kontrast tmavej drevenej konštrukcie a svetlých stien na pozdĺžnej strane sály a nad vstupom s galériou. Plochy sú vyplnené figurálnymi zobrazeniami s folklórnymi motívmi a podľa obrazov známeho moravského maliara Joža Uprku ich realizoval jeho žiak Antoš Frolka, ktorý maľoval aj oponu s námetom vítania jari na javisku. Osobitný dôraz položil Jurkovič i na priestory na poschodí určené pre múzeum, ktoré stvárnil ako ilúziu dvojpriestorového ľudového domu so sieňou a izbou s centrálnym stĺpom. Bohato zdobený stĺp nadväzuje na vyrezávané trámy stropu a drží policu pre umiestnenie výraznejších exponátov. Vitríny a police na exponovanie džbankárskej kolekcie svojou výzdobou tvoria dojem ľudového nábytku. Ako ojedinelá Jurkovičova múzejná realizácia má v pôvodnom stave uchovaná expozícia (tzv. Blahovská izba) vysokú muzeologickú hodnotu.

Budova Spolkového domu v Skalici predstavuje kombináciu prvkov dobového secesného štýlu s inšpiráciami z ľudového staviteľstva a je jednou z charakteristických stavieb architekta Dušana Jurkoviča so snahou o národný – „slovenský štýl“ na báze secesie.

Author (source) of the description: PhDr. Viera Drahošová


Related philatelic materials (1):

Commemorative Postmark Introduction of the postage stamp Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in SkalicaCommemorative Postmark
Introduction of the postage stamp Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica

Related articles (2):

Counterfeit of the production error of the Slovak postage stampCounterfeit of the production error of the Slovak postage stamp
Issue plan of Slovak postage stamps for 2015Issue plan of Slovak postage stamps for 2015

Related events (1):

Ceremonial introduction of the postage stamp Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in SkalicaCeremonial introduction of the postage stamp Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in SkalicaSource: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

TOP Philatelic Events

TOP Philatelic Events

TOP Philatelic Events
TOP Philatelic Events
Forthcoming Philatelic Events

Forthcoming Philatelic Events

Forthcoming Philatelic Events
 

... all philatelic events

Forthcoming Philatelic Events
Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica

Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica
Art: Dusan Samuel Jurkovic – Society House in Skalica
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Myšlienky sú bezcenné pokým s nimi niečo aktívne neurobíte.

(Earl Nightingale)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.