80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

28. 08. 2024

Poštová známka:
Svetový rok matematiky - Jur Hronec, Štefan Schwarz

Svetový rok matematiky - Jur Hronec, Štefan Schwarz
Deň vydania: 15. 02. 2000
Nominálna hodnota: 5 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1000000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti Svetového roku matematiky 2000


Textový motív: SVETOVÝ ROK / MATEMATIKY / JURAJ / HRONEC / ŠTFAN / SCHWARZ /

Obrazový motív: Portréty významných slovenských matematikov Jura Hronca a Štefana Schwarza, vzorec (štruktúra konečných polí), FDC: ilustračná kresba na motív výroku René Descartesa "Cogito ergo sum" (= "Myslím, teda som..."), logo a text Jednota slovenských matematikov a fyzikov

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Jozef Baláž

Rytina známky: František Horniak

Tematický popis a súvislosti:

Rok 2000 bol vyhlásený za svetový rok matematiky pod záštitou takých inštitúcií ako sú UNESCO, či Medzinárodná matematická únia, ako aj mnohých národných inštitúcií na celom svete. Na Slovensku koordinuje akcie Svetového roka matematiky Slovenská matematická spoločnosť ako súčasť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF). J. Hronec (1881-1959), dlhoročný univerzitný i stredoškolský profesor matematiky, bol zakladateľom a prvým rektorom SVŠT (dnešnej STU). Stál pri zrode slovenského vysokého školstva (Prírodovedecká fakulta, Vysoká škola obchodná, Pedagogická fakulta a mnohé ďalšie), bol aj predsedom Matice slovenskej a činiteľom viacerých ďalších inštitúcií (napr. JSMF, či matematická olympiáda). Š. Schwarz (1914 - 1996), slovenský matematik svetového mena, zakladateľ teórie pologrúp, dlhoročný a mimoriadne úspešný profesor matematiky na SVŠT (dnešnej STU). V rokoch 1965-1970 bol predsedom Slovenskej akadémie vied. Predsedom Jednoty slovenských matematikov a fyzikov je prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov