Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave

Pozvanie na 20. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave.

07. 06. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Spolok filatelistov Báčsky Petrovec a krásne slovacikum zo Srbska

Spolok filatelistov Báčsky Petrovec a krásne slovacikum zo Srbska
Autor: Rastislav Spevak
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 26. 01. 2020 17:53

Informácia o Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a jeho neúnavných filatelistických aktivitách.

Spolok filatelistov funguje už viac ako 40 rokov a od svojho založenia neúnavne pracuje na zachovaní slovenskosti a propaguje Slovensko ako aj významné osobnosti cestou filatelie. Po tieto roky sme vydali vyše 150 príležitostných obálok s príležitostnými pečiatkami, z ktorých väčšina bola pri výročiach narodenia alebo úmrtia známych osobností zo Slovenska alebo z radov dolnozemských Slovákov. Ako vrchol našej práce považujeme vlaňajší rok, keď sa na náš návrh do programu vydaní Pošty Srbska dostala známka 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

Gymnázium v Báčskom Petrovci bolo založené 1. októbra 1919, ako Slovenské reálne gymnázium, ihneď po skončení 1. svetovej vojny. Za finančnej pomoci Československého štátu sa vystavala monumentálna budova, ktorá sa stala nie iba architektonickou dominantou Báčskeho Petrovca, ale aj centrom vzdelávania a kultúry dolnozemských Slovákov. Gymnázium v Báčskom Petrovci bolo prvým slovenským gymnáziom mimo hraníc ČSSR. Ako gymnázium a neskoršie aj učiteľská škola funguje bez prestávok už 100 rokov, tu sa vyškolila slovenská inteligencia nie iba dolnozemská, ale aj mnohí ktorí sa neskoršie uplatnili aj v Československu, respektíve na Slovensku. V súčasnosti pracuje pod menom Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom.

Pošta Srbska vydala známku 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci na návrh Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a k iniciatíve sa pripojili aj Zväz filatelistov Vojvodiny, Obec Báčsky Petrovec ako aj samotné Gymnázium. Inaugurácia známky bola 1. októbra 2019. Okrem známky Pošta Srbska vydala aj FDC obálku. Pri tejto príležitosti, Spolok filatelistov Báčsky Petrovec vydal príležitostnú obálku s príležitostnou pečiatkou ako aj analogickú pohľadnicu a (CM) s príležitostnou pečiatkou.

V prílohe uvádzame známku a oficiálnu FDC, ako aj vydania Spolku filatelistov Báčsky Petrovec: príležitostná pečiatka, ktorá bola používaná dňa 1. 10. 2019 na pošte Báčsky Petrovec a príležitostná obálka a analogická pohľadnica (Carte Maximum) so známkou a s odtlačkom tejto príležitostnej pečiatky.

Slovaciká - Srbsko - Známka 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci


Slovaciká - Srbsko - Známka 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci


Slovaciká - Srbsko - Známka 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci


Slovaciká - Srbsko - Známka 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci


Slovaciká - Srbsko - Známka 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci


Autor Rastislav Spevak je podpredseda Spolku filatelistov Báčsky Petrovec, Vojvodina, Srbsko.


Autor: Rastislav Spevak

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov