Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - tuleň Devinophoca claytoni

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Významným slovenským fosíliám - tuleň Devinophoca claytoni.

09. 09. 2022

Srbsko

Srbsko
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 29. 09. 2016 20:40

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Srbsko.Srbsko (CPБИJA)


2009 - Medzinárodná výstava poštových známok v Báčskom Petrovci


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - Napis "V. MEDZINARODNA VYSTAVA POSTOVYCH ZNAMOK", logo SNS s napisom "SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI", znak Matice slovenskej v Juhoslávii.

Slovaciká - Srbsko - Medzinárodná výstava poštových známok v Báčskom Petrovci - Slovenské národné slávnosti (SNS), Znak Matice slovenskej v Juhoslávii
Slovaciká - Srbsko - Medzinárodná výstava poštových známok v Báčskom Petrovci - Slovenské národné slávnosti (SNS), Znak Matice slovenskej v Juhoslávii


Pozri tiež: ...

__________ . __________2010 - MS vo futbale 2010


Relevantné atribúty: Potlačené okraje tlačových listov (na oboch pri strednej známke vpravo dole) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Srbsko - MS vo futbale 2010 - Vlajka Slovenska
Slovaciká - Srbsko - MS vo futbale 2010 - Vlajka Slovenska
Slovaciká - Srbsko - MS vo futbale 2010 - Vlajka Slovenska
Slovaciká - Srbsko - MS vo futbale 2010 - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: ...

__________ . __________2012 - Ján Koniarek (1878 - 1952)


Relevantné atribúty: Známka - plastika Jána Koniareka "Ján Krstiteľ"; kupón - slovenská vlajka.

Slovaciká - Srbsko - Významné osobnosti - Ján Koniarek
Slovaciká - Srbsko - Významné osobnosti - Ján Koniarek
Slovaciká - Srbsko - Významné osobnosti - Ján Koniarek


Pozri tiež: Významné osobnosti

__________ . __________2018 - 100 vzbury v Kragujevaci


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - nápis "100 godina pobune Slovaka u Kragujevcu".

Slovaciká - Srbsko - 100 vzbury v Kragujevaci
Slovaciká - Srbsko - 100 vzbury v Kragujevaci


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia


2019 - Milan Hodža - 75 rokov úmrtia


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - portrét Milana Hodžu a nápis "MILAN HODŽA".

Slovaciká - Srbsko - Milan Hodža
Slovaciká - Srbsko - Milan Hodža


Pozri tiež: Významné osobnosti


2019 - Výstava poštových známok PETROVEC FILA XV


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - logo SNS s napisom "SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI".

Slovaciká - Srbsko - Výstava poštových známok PETROVEC FILA XV - Slovenské národné slávnosti (SNS)
Slovaciká - Srbsko - Výstava poštových známok PETROVEC FILA XV - Slovenské národné slávnosti (SNS)


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

__________ . __________2019 - 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci


Relevantné atribúty: Známka - 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci; príležitostná pečiatka - vyobrazenie budovy gymnázia a nápis: "100 ROKOV GYMNÁZIA".

Slovaciká - Srbsko - Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci
Slovaciká - Srbsko - Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci
Slovaciká - Srbsko - Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci
Slovaciká - Srbsko - Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci>


Pozri tiež: Významné osobnosti

__________ . __________

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov