Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - Presidential elections Slovakia 2024

A unique offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - Presidential elections Slovakia 2024.

20. 06. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Philatelic Society Bacsky Petrovec and beautiful Slovakiana from Serbia

Philatelic Society Bacsky Petrovec and beautiful Slovakiana from Serbia
Author: Rastislav Spevak
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 26. 01. 2020 17:53

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the Philatelic Society Bacsky Petrovec and its tireless philatelic activities.

Spolok filatelistov funguje už viac ako 40 rokov a od svojho založenia neúnavne pracuje na zachovaní slovenskosti a propaguje Slovensko ako aj významné osobnosti cestou filatelie. Po tieto roky sme vydali vyše 150 príležitostných obálok s príležitostnými pečiatkami, z ktorých väčšina bola pri výročiach narodenia alebo úmrtia známych osobností zo Slovenska alebo z radov dolnozemských Slovákov. Ako vrchol našej práce považujeme vlaňajší rok, keď sa na náš návrh do programu vydaní Pošty Srbska dostala známka 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

Gymnázium v Báčskom Petrovci bolo založené 1. októbra 1919, ako Slovenské reálne gymnázium, ihneď po skončení 1. svetovej vojny. Za finančnej pomoci Československého štátu sa vystavala monumentálna budova, ktorá sa stala nie iba architektonickou dominantou Báčskeho Petrovca, ale aj centrom vzdelávania a kultúry dolnozemských Slovákov. Gymnázium v Báčskom Petrovci bolo prvým slovenským gymnáziom mimo hraníc ČSSR. Ako gymnázium a neskoršie aj učiteľská škola funguje bez prestávok už 100 rokov, tu sa vyškolila slovenská inteligencia nie iba dolnozemská, ale aj mnohí ktorí sa neskoršie uplatnili aj v Československu, respektíve na Slovensku. V súčasnosti pracuje pod menom Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom.

Pošta Srbska vydala známku 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci na návrh Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a k iniciatíve sa pripojili aj Zväz filatelistov Vojvodiny, Obec Báčsky Petrovec ako aj samotné Gymnázium. Inaugurácia známky bola 1. októbra 2019. Okrem známky Pošta Srbska vydala aj FDC obálku. Pri tejto príležitosti, Spolok filatelistov Báčsky Petrovec vydal príležitostnú obálku s príležitostnou pečiatkou ako aj analogickú pohľadnicu a (CM) s príležitostnou pečiatkou.

V prílohe uvádzame známku a oficiálnu FDC, ako aj vydania Spolku filatelistov Báčsky Petrovec: príležitostná pečiatka, ktorá bola používaná dňa 1. 10. 2019 na pošte Báčsky Petrovec a príležitostná obálka a analogická pohľadnica (Carte Maximum) so známkou a s odtlačkom tejto príležitostnej pečiatky.

Slovaciká - Srbsko - Známka 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci


Slovaciká - Srbsko - Známka 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci


Slovaciká - Srbsko - Známka 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci


Slovaciká - Srbsko - Známka 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci


Slovaciká - Srbsko - Známka 100 rokov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci


Autor Rastislav Spevak je podpredseda Spolku filatelistov Báčsky Petrovec, Vojvodina, Srbsko.


Author: Rastislav Spevak

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists