Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
Spoločné vydanie s Kóreou: Epický spev Pansori

Spoločné vydanie s Kóreou: Epický spev Pansori
Deň vydania: 31. 05. 2013
 

Poštová známka Spoločné vydanie s Kóreou: Epický spev Pansori.
Deň vydania: 31. 5. 2013
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 44,1 x 30,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 3
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Kamila Štanclová
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 210 000 ks.


Hárčeková úprava:

Poštová známka Spoločné vydanie s Kóreou: Národné kroje (Umelecký súbor Lúčnica)ý & Epický spev Pansori (hárčeková úprava)


Pôvodné výtvarné návrhy:

Poštová známka Spoločné vydanie s Kóreou: Národné kroje (Ľudová hudba Pansori) (výtvarný návrh)

Poštová známka Spoločné vydanie s Kóreou: Národné kroje (Epický spev Pansori) (výtvarný návrh)


Súvisiace materiály:

Návrh kórejského tlačového listu:

Spoločné vydanie Kórea Slovensko


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov