Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Demänovská jaskyňa slobody a jej obyvateľovi studničkárovi tatranskému

30. 06. 2021

Smernice FIP

Smernice FIP
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 01. 2011 16:56

Výstavy a vystavovanie - smernice FIP pre vystavovanie a hodnotenie exponátov.


Smernice Svetovej filatelistickej federácie FIP pre vystavovanie a hodnotenie exponátov definujú pravidlá vystavovania a hodnotenia záväzné pre všetky súťažné výstavy. Aj napriek tomu, že každá členská krajina FIP, vrátane Slovenska a jeho ZSF, používa od nich odvodené a prispôsobené smernice a výstavné poriadky, nezaškodí poznať aj originálne verzie.

Prinášame sadu aktuálne platných smerníc prevzatých zo stránky FIP v najpoužívanejšom anglickom jazyku. Záujemcovia o iný jazyk (nemčina, španielčina, francúšina) si ich môžu stiahnuť priamo zo uvedenej stránky FIP.

Štatút FIP

Všeobecné smernice FIP pre výstavy (GREX)

Smernice pre prácu národných komisárov na výstavách FIP

Smernice pre prácu porotcov na výstavách FIP

Všeobecné pravidlá FIP pre hodnotenie súťažných exponátov (GREV)

Špeciálne pravidlá pre hodnotenie exponátov tradičnej filatelie na FIP výstavách (SREV)

Špeciálne pravidlá pre hodnotenie poštovo-historických exponátov na FIP výstavách (SREV)

Špeciálne pravidlá pre hodnotenie exponátov celín na FIP výstavách (SREV)

Špeciálne pravidlá pre hodnotenie námetových exponátov na FIP výstavách (SREV)

Špeciálne pravidlá pre hodnotenie aerofilatelistických exponátov na FIP výstavách (SREV)

Špeciálne pravidlá pre hodnotenie astrofilatelistických exponátov na FIP výstavách (SREV)

Špeciálne pravidlá pre hodnotenie exponátov literatúry na FIP výstavách (SREV)

Špeciálne pravidlá pre hodnotenie maximafilatelistických exponátov na FIP výstavách (SREV)

Špeciálne pravidlá pre hodnotenie exponátov fiskálnej filatelie na FIP výstavách (SREV)

Špeciálne pravidlá pre hodnotenie mládežníckych exponátov na FIP výstavách (SREV)

Špeciálne pravidlá pre hodnotenie exponátov v otvorenej triede na FIP výstavách (SREV)

Pravidlá a požiadavky na kvalifikovanie exponátov a vystavovateľov na vyšší počet výstavných rámov

Smernice pre činnosť komisií a sekcií FIP

Pravidlá pre kongres FIP
Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov