Záujem o pohľadnice Jiřího a Pavla Fiedlerovcov z územia Slovenska

Mám záujem o kúpu pohľadníc nafotených na území Slovenska od Jiřího a Pavla Fiedlerovcov...

15. 05. 2023

Slovaciká - Moldavsko

Slovaciká - Moldavsko
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 04. 10. 2016 21:24

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Moldavsko.Moldavsko (MOLDOVA)


2008 - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)


Relevantné atribúty:

» Potlačený okraj hárčeka (vľavo v strede) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)  - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2013 - Moldavská republika - pridružený člen Siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné aktivity 2007 - 2013


Relevantné atribúty:

» Celinová obálka s natlačenou známkou (kresba vľavo) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)  - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2019 - Východné partnerstvo 2009 - 2019


Relevantné atribúty:

» Poštový lístok s natlačenou známkou (natlačená známka a kresba vľavo od nej) - mapa Európy a hranice Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Východné partnerstvo  - Hranice Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov