XXXIII. Letné olympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXIII. Letných olympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Slovaciká - Moldavsko

Slovaciká - Moldavsko
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 04. 10. 2016 21:24

Prehľad slovacík - poštových známok iných krajín, ktoré súvisia so Slovenskom a Slovákmi - zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Moldavsko.Moldavsko (MOLDOVA)


2008 - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)


Relevantné atribúty:

» Potlačený okraj hárčeka (vľavo v strede) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)  - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2013 - Moldavská republika - pridružený člen Siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné aktivity 2007 - 2013


Relevantné atribúty:

» Celinová obálka s natlačenou známkou (kresba vľavo) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)  - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2019 - Východné partnerstvo 2009 - 2019


Relevantné atribúty:

» Poštový lístok s natlačenou známkou (natlačená známka a kresba vľavo od nej) - mapa Európy a hranice Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Východné partnerstvo - Hranice Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2019 - Majstrovstvá sveta v hokeji 2019 (Bratsilava, Košice - Slovensko)


Relevantné atribúty:

» Poštová známka (personalizovaná)- hokejový brankár v slovenskom drese so štátnym znakom Slovenska na hrudi, hokejový obraca s číslm 8 a menom na chrbte "SEKERA" (Andrej Sekera)

Slovaciká - Moldavsko - Majstrovstvá sveta v hokeji 2019 (Slovenso) - štátny znak Slovenska - Andrej Sekera


Slovaciká - Moldavsko - Majstrovstvá sveta v hokeji 2019 (Slovenso) - štátny znak Slovenska - Andrej Sekera


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov