The greatest Slovak as a novelty for collectors

An extraordinary collector's novelty offer in the form of a banknote with a portrait of M.R. Štefánik, which opens a new edition dedicated to Slovak personalities of social, cultural and political life.

21. 09. 2022

Moldova

Moldova
Author: Vojtech Jankovič
Published: 04. 10. 2016 21:24

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).Moldavsko (MOLDOVA)


2008 - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)


Relevantné atribúty:

» Potlačený okraj hárčeka (vľavo v strede) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)  - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2013 - Moldavská republika - pridružený člen Siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné aktivity 2007 - 2013


Relevantné atribúty:

» Celinová obálka s natlačenou známkou (kresba vľavo) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)  - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2019 - Východné partnerstvo 2009 - 2019


Relevantné atribúty:

» Poštový lístok s natlačenou známkou (natlačená známka a kresba vľavo od nej) - mapa Európy a hranice Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Východné partnerstvo  - Hranice Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___

Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists