Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Moldova

Moldova
Author: Vojtech Jankovič
Published: 04. 10. 2016 21:24

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of Slovacicas - postage stamps of other countries that are related to Slovakia and Slovaks - grouped by countries of issue - Europe - Moldova.Moldavsko (MOLDOVA)


2008 - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)


Relevantné atribúty:

» Potlačený okraj hárčeka (vľavo v strede) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)  - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2013 - Moldavská republika - pridružený člen Siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné aktivity 2007 - 2013


Relevantné atribúty:

» Celinová obálka s natlačenou známkou (kresba vľavo) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Moldavské predsedníctvo v CEI (Stredoeurópskej iniciatíve)  - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2019 - Východné partnerstvo 2009 - 2019


Relevantné atribúty:

» Poštový lístok s natlačenou známkou (natlačená známka a kresba vľavo od nej) - mapa Európy a hranice Slovenska.

Slovaciká - Moldavsko - Východné partnerstvo - Hranice Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2019 - Majstrovstvá sveta v hokeji 2019 (Bratsilava, Košice - Slovensko)


Relevantné atribúty:

» Poštová známka (personalizovaná)- hokejový brankár v slovenskom drese so štátnym znakom Slovenska na hrudi, hokejový obraca s číslm 8 a menom na chrbte "SEKERA" (Andrej Sekera)

Slovaciká - Moldavsko - Majstrovstvá sveta v hokeji 2019 (Slovenso) - štátny znak Slovenska - Andrej Sekera


Slovaciká - Moldavsko - Majstrovstvá sveta v hokeji 2019 (Slovenso) - štátny znak Slovenska - Andrej Sekera


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___

Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists