Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči
Miesto: Sobášny palác, Bytča
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 19. 09. 2014

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči v Bytči.Poštová známka Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči

Žilinský samosprávny kraj, Mesto Bytča, Klub Filatelistov v Bytči, Slovenská pošta, a.s., Poštová filatelistická služba a Zberateľský klub Bytča – Hliník, si vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči, ktorá sa uskutoční v piatok 19. 9. 2014 od 15:00 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytčii.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka s predajom známok, obálok prvého dňa vydania, príležitostná pečiatka a ďalšie materiály.
Zdroj: Zväz slovenských filatelistov


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov