Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Tematická aukcia FilaNotes: Nechajme známky a celistvosti rozprávať

Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči

Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči

Poštová známka


Krásy našej vlasti: Sobášny palác v BytčiPoštová známka Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči
Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči

Poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Sobášnemu palácu v Bytči.

Deň vydania: 19. 09. 2014
Nominálna hodnota: 1,30 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: Robert Brun
Rytina známky: Mgr. art. Jozef Česla
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 200000
Textový motív: SOBÁŠNY PALÁC / V BYTČI
Obrazový motív: Sobášny palác v Bytči.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh (1):

Poštová známka Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči (Pôvodný výtvarný návrh)


Tematický popis a súvislosti::

Sobášny palác v Bytči je všeobecne prijímaný za jednu z najvýznamnejších stavieb obdobia neskorej renesancie v Uhorsku. Pozornosť vzbudzuje jednak špecifickou funkciou budovy a jednak kľúčovým postavením v politickom a vzdelanostnom živote jej objednávateľa.

V písomných prameňoch je voľne stojaca stavba v zámockom areáli označovaná ako palota. Bežne sa týmto pojmom nepostihuje konkrétny typ stavby, skôr sa pod ním rozumie honosný, veľkoryso koncipovaný priestor. Impozantná veľká sála na poschodí dvojpodlažnej stavby na obdĺžnikovom pôdoryse je v meradle domácich profánnych stavieb výnimočná.

Okolnosti výstavby ako aj samotný účel sú zaznamenané v autentickom nápise umiestnenom nad hlavným vstupom: „Pre svadobnú slávnosť svojich dcér, ak ich Pán Boh bude chcieť tak dlho živiť, dal tento palác z otcovskej lásky postaviť roku Pána 1601 urodzený a veľkomožný pán Juraj Turzo, pohárnik a radca jeho svätého cisárskeho veličenstva.“

Juraj Turzo bol dvakrát ženatý. Z prvého manželstva uzatvoreného s Žofiou Forgáčovou mal dve dcéry. Z láskyplného manželstva s Alžbetou Coborovou vzišlo deväť detí, z ktorých sa dospelosti dožilo päť dcér a jeden syn. Vďaka rodičovskej starostlivosti uzatvárali manželské zväzky v bytčianskom Sobášnom paláci. Zuzana Turzová sa vydala za Štefana Perínskeho (1603) a Judita za Andreja Jakušiča (1607). Veľkolepú svadbu vystrojili švagrovi Juraja Turza Michalovi Coborovi, ktorý si vzal ovdovelú Zuzanu (1610). Najoslnivejšiu svadbu trvajúcu týždeň s účasťou viac ako 2600 hostí mali najmilšia dcéra Barbora s Krištofom Erdödim (1612). V Sobášnom paláci uzatvorili manželstvo tiež Helena s Gašparom Ilešházim (1614), Mária s Michalom Vizkeletim (1618), Imrich s Kristínou Ňáriovou, Katarína so Štefanom Tökölim (1620) a Anna s Jánom Suňogom (1621).

Zmyslom zdanlivého vyčlenenia spoločenskej miestnosti Sobášneho paláca z priestorov Bytčianskeho zámku bolo vniesť nový význam samotnému priestoru. Hoci ho objednávateľ proklamoval miestom pre zábavu, v skutočnosti sa stávalo scénou spoločenského a politického života.

Juraj Turzo sa mohol nechať inšpirovať pražským Belvedérom, arkádovými vilami vo Viedni či v Innsbrucku. Mohol mať pred očami tiež vo svojej dobe preslávené miesto stretaní aristokracie Logettu v Benátkach. V roku 1597 podstúpil cestu do Benátok a svoje zážitky pri pohľade na more, z ohromného bohatstva mesta i z jeho pamätihodností si zaznamenal do denníka. Dojmy, ktoré si priniesol, mali nepochybne vplyv na jeho reprezentačné nároky, medzi inými i na potrebu výstavby a aj na samotnú podobu Sobášneho paláca.

Autor (zdroj) popisu: Mgr. Zuzana Ludiková


Súvisiace filatelistické materiály (1):

Príležitostná pečiatka Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Sobášny palác v BytčiPríležitostná pečiatka
Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči

Súvisiace články (1):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2014Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2014

Súvisiace podujatia (1):

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Sobášny palác v BytčiZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči

Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči
Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ak ste postavili vzdušné zámky, vaše dielo nesmie zmiznúť; práve vo vzduchu by malo zostať. Teraz pod neho postavte základy.

(Henry David Thoreau)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.