Pošta: Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči - www.postoveznamky.sk

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 30. 3. 2020).

30. 03. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči

Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči
Deň používania: 19. 09. 2014
 
Pošta: BYTČA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči v Bytči.


Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY SOBÁŠNY PALÁC V BYTČI

Obrazový motív: Erby rodiny Turzovcov.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov