AICO Annual Report 2021 - Annual report of the International Association of Olympic Collectors for 2021

Overview of the activities of the International Association of Olympic Collectors AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques) for 2021 in the form of an official annual report.

07. 08. 2022

Commemorative Postmark:
Inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Wedding Palace in Bytca

Inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Wedding Palace in Bytca
Day of use: 19. 09. 2014
 
Post office: BYTČA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči v Bytči.


Text motifs: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY SOBÁŠNY PALÁC V BYTČI

Pictorial motifs: Erby rodiny Turzovcov.

Postmark artwork: Adrian Ferda

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists