Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

21. 08. 2022

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky EUROPA 2015: Staré hračky

Slávnostná inaugurácia poštovej známky EUROPA 2015: Staré hračky
Miesto: Poštové múzeum, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 05. 05. 2015

Slávnostná inaugurácia poštovej známky EUROPA 2015: Staré hračky - Drevený vyrezávaný koník na kolieskach v Banskej Bystrici.Poštová známka EUROPA 2015: Staré hračky - Drevený vyrezávaný koník na kolieskach

Slovenská pošta, a. s. a Poštové múzeum v Banskej Bystrici, si vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu poštovej známky EUROPA 2015: Staré hračky - Drevený vyrezávaný koník na kolieskach, ktorá sa uskutoční v utorok 5. 5. 2015 od 15:00 v priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici.

Súčasťou Inaugurácie poštovej známky EUROPA 2015: Staré hračky - Drevený vyrezávaný koník na kolieskach bude otvorenie výstavy Výstava KTO SA HRÁ, NEHNEVÁ.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Banská Bystrica 1.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky EUROPA 2015: Staré hračky


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov