Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Poštová známka:
EUROPA 2015: Staré hračky - Drevený vyrezávaný koník na kolieskach

EUROPA 2015: Staré hračky - Drevený vyrezávaný koník na kolieskach
Deň vydania: 05. 05. 2015
Nominálna hodnota: 0,90 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 20000

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom starej hračky - dreveného vyrezávaného koníka na kolieskach.


Textový motív: EUROPA

Obrazový motív: Drevený vyrezávaný koník na kolieskach, logo EUROPA.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová

Upravený tlačový list:

Poštová známka EUROPA 2015: Staré hračky - Drevený vyrezávaný koník na kolieskach (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka EUROPA 2015: Staré hračky - Drevený vyrezávaný koník na kolieskach (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Koník − stolček nazývaný aj koník − bežka patril v minulosti medzi obľúbené prostriedkové drevené ľudové hračky. Bol vylepšeným druhom hojdacieho koníka, ktorý dieťaťu sediacemu na takomto koníkovi odrážaním a posúvaním pomocou nôh umožnil voľný pohyb, presun v danom priestore. Konštrukčný základ hračky tvorí doskovitý stolček. Jeho nohy sú spevnené latkovým spojom. V spodnej časti nôh vo výrezoch na stranách sú vsunuté kolieska s oskami. V strede sedacej časti je otvor na uchopenie a pre potreby prenášania koníka. Po oboch stranách doskovitej vsadenej konskej hlavy s hrivou vyčnieva rukoväť. Telo štylizovaného koníka dotvára doskovitý chvost vejárovitého tvaru umiestnený v zadnej časti stolčeka pod sedacou doskou. Jedinečnosť koníka – stolčeka ako každej kyjatickej hračky spočíva v ornamentálnej výzdobe. Na viacfarebnom podklade sú vyryté a vykružované tradičné dekoratívne prvky vo forme čiar, závitov a oblúkovitých línií.

Výroba kyjatických drevených hračiek vychádza z domáckej výroby ľudového nábytku (skríň, súsekov) známej a rozšírenej už na začiatku 19. storočia. Výrobcovia pri zhotovovaní hračiek uplatňovali tradičné postupy v konštrukčno-technologickej aj dekoratívnej realizácii. Na výrobu tektonických hračiek používali výlučne bukové drevo, ktoré so svojou štruktúrou najviac vyhovovalo pri zdobení hotových výrobkov. Farebnosť sa pôvodne dosahovala prírodnými, neskôr priemyselnými moridlami.

K oživeniu ľudovej remeselnej výroby v Kyjaticiach došlo založením strediska výroby drevených hračiek v 20. rokoch minulého storočia. Hromadná výroba prosperovala do roku 1946, postupne upadala a na prelome 60. a 70. rokov zanikla. V období rokov 1980 – 1985 sa výrobe experimentálne venoval Ján Ulický. Posledným výrobcom kyjatických hračiek v podmienkach Ústredia ľudovej umeleckej výroby bol majster Rudolf Stehlík.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Erika Antolová


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov