80th anniversary of the extermination of Lidice and postal materials

Information on postal materials prepared for the 80th anniversary of the extermination of Lidice.

08. 06. 2022

Postage Stamp:
EUROPA 2015: Old toys - wooden carved horse on wheels

EUROPA 2015: Old toys - wooden carved horse on wheels
Date of Issue: 05. 05. 2015
Face value: 0,90 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 20000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the EUROPA series devoted to the theme of old toys - wooden carved horse on wheels.


Text motifs: EUROPA

Pictorial motifs: Drevený vyrezávaný koník na kolieskach, logo EUROPA.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp EUROPA 2015: Old toys - wooden carved horse on wheels (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp EUROPA 2015: Old toys - wooden carved horse on wheels (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Koník − stolček nazývaný aj koník − bežka patril v minulosti medzi obľúbené prostriedkové drevené ľudové hračky. Bol vylepšeným druhom hojdacieho koníka, ktorý dieťaťu sediacemu na takomto koníkovi odrážaním a posúvaním pomocou nôh umožnil voľný pohyb, presun v danom priestore. Konštrukčný základ hračky tvorí doskovitý stolček. Jeho nohy sú spevnené latkovým spojom. V spodnej časti nôh vo výrezoch na stranách sú vsunuté kolieska s oskami. V strede sedacej časti je otvor na uchopenie a pre potreby prenášania koníka. Po oboch stranách doskovitej vsadenej konskej hlavy s hrivou vyčnieva rukoväť. Telo štylizovaného koníka dotvára doskovitý chvost vejárovitého tvaru umiestnený v zadnej časti stolčeka pod sedacou doskou. Jedinečnosť koníka – stolčeka ako každej kyjatickej hračky spočíva v ornamentálnej výzdobe. Na viacfarebnom podklade sú vyryté a vykružované tradičné dekoratívne prvky vo forme čiar, závitov a oblúkovitých línií.

Výroba kyjatických drevených hračiek vychádza z domáckej výroby ľudového nábytku (skríň, súsekov) známej a rozšírenej už na začiatku 19. storočia. Výrobcovia pri zhotovovaní hračiek uplatňovali tradičné postupy v konštrukčno-technologickej aj dekoratívnej realizácii. Na výrobu tektonických hračiek používali výlučne bukové drevo, ktoré so svojou štruktúrou najviac vyhovovalo pri zdobení hotových výrobkov. Farebnosť sa pôvodne dosahovala prírodnými, neskôr priemyselnými moridlami.

K oživeniu ľudovej remeselnej výroby v Kyjaticiach došlo založením strediska výroby drevených hračiek v 20. rokoch minulého storočia. Hromadná výroba prosperovala do roku 1946, postupne upadala a na prelome 60. a 70. rokov zanikla. V období rokov 1980 – 1985 sa výrobe experimentálne venoval Ján Ulický. Posledným výrobcom kyjatických hračiek v podmienkach Ústredia ľudovej umeleckej výroby bol majster Rudolf Stehlík.


Author (source) of the description: Mgr. Erika Antolová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists