Otvorenie výstavy Františka Horniaka a uvedenie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Video a fotoreportáž z otvorenia výstavy Františka Horniaka a uvedenia poštovej Klaňanie troch kráľov Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450) v Zlatých Moravciach.

11. 06. 2022

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie výstavy KTO SA HRÁ, NEHNEVÁ

Otvorenie výstavy KTO SA HRÁ, NEHNEVÁ
Deň používania: 05. 05. 2015
 
Pošta: BANSKÁ BYSTRICA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia výstavy historických hračiek a umelecky stvárnených výtvarných návrhov poštových známok s motívom hračiek "KTO SA HRÁ, NEHNEVÁ".


Textový motív: VÝSTAVA HRAČIEK / KTO SA HRÁ, NEHNEVÁ / EUROPA 2015 / STARÉ HRAČKY

Obrazový motív: Tradičná stará hračka, tzv. vlk.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Tematický popis a súvislosti:

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum pripravila na máj až august 2015 v spolupráci Slovenským národným múzeom, Múzeom bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň a s občianskym združením Vedecká hračka výstavu Kto sa hrá, nehnevá. Pre všetkých, ktorí ešte nevyrástli alebo tých, ktorí si chcú zaspomínať na svoje detské roky sú pripravené jedinečné originálne historické hračky, ako aj umelecky stvárnené výtvarné návrhy poštových známok s motívom hračiek. Súčasne sa prostredníctvom poštových známok z celého sveta návštevníci pozrú, ako sa deti hrávajú v rôznych kútoch našej planéty a aby len nostalgicky nespomínali, občianske združenie Vedecká hračka pre všetkých pripravilo ukážky hračiek, ktoré neslúžia len na zábavu, ale predovšetkým na poučenie. Realizáciou tejto výstavy sa jej tvorcovia pokúsia spolu s návštevníkmi vyčarovať úsmev aj na tvárach detí z krízového centra. Stačí, aby návštevníci doniesli na výstavu hračku, alebo ešte lepšie hračky, ktoré spoločne po skončení výstavy budú venované deťom v tomto centre.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov