Poštová známka:
Prezident Slovenskej republiky - Andrej Kiska

Prezident Slovenskej republiky - Andrej Kiska
Deň vydania: 13. 06. 2014
Nominálna hodnota: 0,45 €
Rozmery známky: 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 8000000

Výplatná poštová známka s portrétom prezidenta SR Andreja Kisku


Textový motív: ANDREJ KISKA / PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Obrazový motív: Portrét Andreja Kisku podľa fotografie Tomáša Benčíka.
Prezident Slovenskej republiky - Andrej Kiska

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Vladislav Rostoka

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Dátum vydania známky je v piatok 13. 6. 2014, ale v predaji bude až deň po oficiálnej inaugurácii prezidenta, teda v pondelok 16. 6. 2014.


Tematický popis a súvislosti:

Andrej Kiska sa narodil 2. 2. 1963. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je ženatý a má štyri deti.Po ukončení štúdia pracoval ako projektant v spoločnosti Naftoprojekt v Poprade. V roku 1990 odišiel skúšať šťastie do USA. Po roku a pol sa však vrátil na Slovensko a založil svoju prvú spoločnosť. V roku 1996 spoluzakladal spoločnosť Tatracredit, s.r.o., ktorá realizovala katalógový splátkový systém Triangel a neskôr aj splátkový systém Quatro. Triangel a Quatro sa stali najväčšími splátkovými systémami na Slovensku. V roku 2005 predal Andrej Kiska všetky svoje podiely v týchto spoločnostiach VÚB banke a rozhodol sa venovať charite. Spolu s priateľom založil v roku 2006 neziskovú organizáciu Dobrý Anjel, na financovanie ktorej daroval 1 milión eur. Dobrý Anjel pomáha rodinám s deťmi, ktoré sa vinou závažného, život ohrozujúceho ochorenia, dostali do ťažkej finančnej situácie a je dnes najúspešnejšou nefiremnou charitou na Slovensku. V roku 2011 Andrej Kiska spoluzakladal Dobrého Anjela v Českej republike. V roku 2006 získal ocenenie Manažér roka časopisu Trend a v roku 2011 ocenenie Krištáľové krídlo za filantropiu. V roku 2012 sa rozhodol kandidovať na post prezidenta SR ako nezávislý a nestranícky kandidát. Vo voľbách v roku 2014 ho občania do tejto funkcie zvolili a do úradu nastúpil po inaugurácii dňa 15. 6. 2014.


Autor (zdroj) popisu: Tomáš Lehotský


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov