Monografie československých a českých známok

Prehľad doteraz vydaných a plánovaných zväzkov MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK a MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK a POŠTOVNÍ HISTORIE.

10. 11. 2021

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad Váhom (známka ZSF)

Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad Váhom (známka ZSF)
Deň vydania: 01. 03. 2010
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 32,5 x 26,5 mm + k 32,5 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou 40. výročie založenia ZSF vydaný na počesť Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom.
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad Váhom (známka ZSF) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou 40. výročie založenia ZSF k Prepozitúre Panny Márie v Novom Meste nad Váhom je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: autor neznámy.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov