Stuttgartská burza pohľadníc v Stuttgarte (Nemecko)

Informácia o konaní Stuttgartskej burzy pohľadníc v Stuttgarte (Nemecko).

28. 11. 2020

Zberateľské burzy:
Pravidelné nedeľné klubové stretnutie filatelistov v Banskej Bystrici

Pravidelné nedeľné klubové stretnutie filatelistov v Banskej Bystrici
Miesto: Dom slovenského misijného hnutia, Skuteckého ul. 4 (oproti kinu Hviezda), Banská Bystrica
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 09. 02. 2020

Pozvanie na pravidelné klubové stretnutie filatelistov v Banskej Bystrici.


Čas konania: 9:00 - 11:00

Periodicita: Pravidelné klubové stretnutie filatelistov v Banskej Bystrici sa koná každú druhú nedeľu v mesiaci. V prípade, že na druhú nedeľu pripadne termín celoštátnej burzy, pravidelné stretnutie sa koná tretiu nedeľu v mesiaci.

Organizátor:
          Klub filatelistov v Banskej Bystrici

Informácie a objednávka stolov:
          Kontaktná osoba: Ladislav Hölc
          Adresa: Trieda SNP 48, 974 01 Banská Bystrica
          Mobil: 0905 / 964 471
          Email: ladislav.holc@gmail.com


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:

  • Ladislav Hölc


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov