New issue of the journal FEPA NEWS II Series No. 37 - July 2020

New issue of the journal the European Philatelic Federation FEPA NEWS

07. 07. 2020

Collectors' Bourses:
Regular Sunday club meeting of philatelists in Banska Bystrica (Slovakia)

Regular Sunday club meeting of philatelists in Banska Bystrica (Slovakia)
Location: Dom slovenského misijného hnutia, Skuteckého ul. 4 (oproti kinu Hviezda), Banská Bystrica
Entry: After paying the admission
Date: 09. 02. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the regular Sunday club meeting of philatelists in Banska Bystrica (Slovakia).


Čas konania: 9:00 - 11:00

Periodicita: Pravidelné klubové stretnutie filatelistov v Banskej Bystrici sa koná každú druhú nedeľu v mesiaci. V prípade, že na druhú nedeľu pripadne termín celoštátnej burzy, pravidelné stretnutie sa koná tretiu nedeľu v mesiaci.

Organizátor:
          Klub filatelistov v Banskej Bystrici

Informácie a objednávka stolov:
          Kontaktná osoba: Ladislav Hölc
          Adresa: Trieda SNP 48, 974 01 Banská Bystrica
          Mobil: 0905 / 964 471
          Email: ladislav.holc@gmail.com


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:

  • Ladislav Hölc


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists