Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Celoslovenská filatelistická burza v Banskej Bystrici

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Emil Boleslav Lukáč

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Emil Boleslav Lukáč

Emil Boleslav Lukáč


Osobnosti slovenskej filatelie - Emil Boleslav Lukáč.osobnosti
 

Dr. Emil Boleslav Lukáč (* 1. november 1900, Hodruša-Hámre – † 14. september 1979, Bratislava) - básnik, prekladateľ, evanjelický kňaz a učiteľ. A tiež zberateľ známok Československa a najmä Slovenska 1939 - 45, redaktor časopisu Slovenský filatelista. Vlastnil jednu z dvoch známych novinových nálepiek Nové slovo na rovnomenných povstaleckých novinách (ročník L číslo 2 z 1.10.1944). Bol pravidelným návštevníkom filatelistických schôdzok a búrz. Patril medzi zanietených filatelistov.

---------------------------------------------------------------- . ----------------------------------------------------------------

Po skončení teologických štúdií Emil Boleslav Lukáč pôsobil ako evanjelický kaplán v Martine, Modre, Brezne a neskoršie ako pedagóg v Bratislave. Bol poslancom slovenského autonómneho snemu a snemu Slovenskej republiky. Po vojne pracoval na Povereníctve školstva a v Slovenskom múzeu. Po roku 1955, až do odchodu do dôchodku, bol zamestnancom Západoslovenských tlačiarní. Aktívne sa podieľal na organizovaní kultúrneho života v Spolku slovenských spisovateľov a redigoval viaceré kultúrne časopisy. Známe sú jeho viaceré zbierky básní (Dunaj a Seina, O láske neláskavej, Spev vlkov a mnohé ďalšie). Väčšina staršej slovenskej verejnosti ho pozná najmä z tejto stránky - mladší možno o ňom ani nepočuli. Málokto však vie, že okrem poézie mal ešte jednu celoživotnú lásku a tou bola práve filatelia.

Bol aktívnym členom Klubu slovenských filatelistov v Bratislave, členom jeho výboru a po roku 1943 aj zodpovedným redaktorom vtedajšieho časopisu Slovenský filatelista. Pri svojej všestrannej zaneprázdnenosti si však našiel čas aj pre svoje zbierky, a tak medzi vystavovateľmi na Celoštátnej výstave poštových známok v roku 1942 môžeme čítať aj jeho meno. Svoj vzťah k známkam svojho času verejne vyjadril v rozhlasovom prejave, keď hodnotil „filatelistický boom“ vojnových čias takto:
„ ... peniaze sú na ulici. Nuž, mnohí sa pre ne zhýbli a pozdvihli ich. Pravda, ak sa to nedeje z toho úmyslu, že nimi sa umožní zadováženie vzácnych známok, nedeje z filatelistických zbierkových dôvodov, tak tam prestáva doména filatelie a nastupuje čisto finančná operácia s ceninami.“

Toľko básnik - filatelista a tieto jeho slová dnes, po viac ako polstoročí, sú rovnako platné, keď sme denno-denne svedkami toho, ako sa tratí pôvodný zmysel filatelie a nastupuje všeobecná komercionalizácia tejto ušľachtilej, kultúrnevzdelávacej záľuby. A práve tento pôvodný zmysel filatelie vyjadril Emil B. Lukáč básňou, ktorá v krátkosti zahŕňa v sebe všetko to, čo pestovaním tejto záľuby získame. Je to skutočná PRECHÁDZKA ZNÁMKAMI a znie tak podmanivo:


  Nemá tak dlhé krídla albatros
jak tvoja obraznosť a tvoja túha,
zenit či nadir, povrch, hĺbka, os,
régia hviezd - to prechádzka len púha.

Chceš vidieť palmy? Polárny zas sneh?
Aligátorov? Snívať na ľadovci?
Melancholické Fínsko, Amazonov breh?
Medveďov strieľať? Či kochať sa v ovci?

Vodopád Viktórie, slon či antilopa,
huk hydrocentrály, stopa zlatokopa,
Melbourne, či Kodaň, Moskva a či Rím?

Alebo zunovaný v horské samoty
slovenských Tatier do prameňov rty
utekáš zvlažiť, ľahnúť v cintorín?

 

(Štefan Plško, Zberateľ, 2004, č. 9, str. 40)

---------------------------------------------------------------- . ----------------------------------------------------------------

Zaujímavá citácia z knihy Bratislavské kaviarne a viechy (Peter Salner):
„Početná spoločnosť vyhľadávala Astóriu. Hoci vraj „stoličky okolo stolov neboli veľmi pohodlné, ale vždy obsadené“, takže - ako uvádza operný spevák Štefan Hoza - „ kto prišiel neskôr a nebol priam štamgastom, ktorému čašník isto-iste denne zabezpečil stolík, musel čakať, kým sa uvoľnilo dakde miesto“. Schádzali sa tu študenti, dôstojníci, bohéma, ale „na galérii kaviarne Astória predsedal Emil Boleslav Lukáč týždennej schôdzi bratislavských filatelistov, ktorých boxy - zhodou okolností - susedili bezprostredne s boxami miestnych pouličných Venuší“...Viac informácií o Emilovi Boleslavovi Lukáčovi:

www.osobnosti.sk

sk.wikipedia.org
Späť na úvodnú stránku História a súčasnosť slovenskej filateliePublikované: 12. 07. 2015 00:37 Poslať komentár

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Emil Boleslav Lukáč

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Emil Boleslav Lukáč
História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Emil Boleslav Lukáč
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Smerujeme do obdobia veľkého finančného chaosu a neistoty. Finančné búrky, ktoré pred nami stoja, nás všetkých preveria ... Budúcnosť bude oveľa svetlejšia pre tých, ktorí sa pripravujú už dnes. Bohužiaľ, chmúrna budúcnosť stojí pred tými, ktorí stále očakávajú návrat starých dobrých čias.

(Robert T. Kiyosaki)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankovič)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.