Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Poštová známka:
Ochrana prírody: Zubor hôrny (Bison bonasus)

Ochrana prírody: Zubor hôrny (Bison bonasus)
Deň vydania: 16. 07. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 5865000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná vzácnym štvornohým cicavcom z našich hôr a lesov s vyobrazením zubra hôrneho (Bison bonasus).


Textový motív: ZUBOR HÔRNY / Bison bonasus

Obrazový motív: Zubor hôrny, vetvička so žaluďmi.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Vladimír Machaj. Rytiny známok podľa líniových rozkresieb Martina Činovského vytvorili Rudolf Cigánik, Martin Činovský a František Horniak.


Tematický popis a súvislosti:

Zubor hôrny (lesný) (Bison bonasus) - najväčší európsky suchozemský cicavec, v stredoveku vyhubený. Na Slovensku nie sú presné údaje o vyhynutí zubra (15.str.), len miestne názvy dokazujú jeho pôvodné rozšírenie (napr. Zuberec, Zubrohlava, Zubrá ap.). Do 20. str. vo voľnej prírode sa zachoval len v Poľsku a na Kaukaze. Pretože jeho celosvetová populácia dosiahla už počtu viac ako 2 000 jedincov, v Červenej knihe IUCN sa hodnotí ako zachránený druh. Záchrana zubra je najvýznamnejším európskym úspechom ochrany živočíchov. Reintrodukcia zubra na Slovensku nastala v r. 1957 zriadením chovnej zvernice o rozlohe 27 ha pri Topoľčiankach, projektovaná pre chov 12 zubrov, v ktorej priemerne ročne žije 20 - 25 zvierat. Doposiaľ zvernica odchovala viac než 70 zubrov, ktoré sa využili pre ZOO záhrady na vedecké a kultúrno-osvetové účely. Sú prísne chránené. Uvažuje sa o vypustení zubrov do voľnej prírody v oblasti vodnej nádrže Starina na východnom Slovensku.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov