Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Poštová známka:
Ochrana prírody: Muflón obyčajný (Ovis musimon)

Ochrana prírody: Muflón obyčajný (Ovis musimon)
Deň vydania: 16. 07. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 5875000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná vzácnym štvornohým cicavcom z našich hôr a lesov s vyobrazením muflóna obyčajného (Ovis musimon).


Textový motív: MUFLÓN OBYČAJNÝ / Ovis musimon

Obrazový motív: Muflón obyčajný, črievičník papučkový

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Vladimír Machaj. Rytiny známok podľa líniových rozkresieb Martina Činovského vytvorili Rudolf Cigánik, Martin Činovský a František Horniak.


Tematický popis a súvislosti:

Muflón obyčajný (Ovis musimon) patrí medzi úžitkovú, veľkú srstnatú, poľovnú zver. Má typický ovčí tvar tela. Na Slovensku nie je pôvodným autochtónnym živočíšnym druhom, bol k nám introdukovaný z Korziky. Ako prvý chov muflónov založil gróf K. Forgách na jeho majetku v Jelenci (predtým Gýmeš) v pohorí Tríbeč v roku 1868. Ďalšie introdukcie sa robili postupne, muflónia zver migrovala do vzdialenejších lokalít a poľovných revírov, kde sa nachádzali vyhovujúce životné podmienky. Najlepšie jej vyhovuje členitý skalnatý terén s teplými slnečnými svahmi a redším porastom v listnatých a zmiešaných lesoch, menej ihličnatých. Dobre znáša aj drsnejšie klimatické podmienky, ak nie sú spojené s vysokou snehovou pokrývkou. Súčasný stav muflónov v SR sa odhaduje na 4 000 kusov. (Na svete žije v súčasnosti asi 70 000 muflónov.)


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov