Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 1/2024

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

01. 07. 2024

Postage Stamp:
Nature protection: Mouflon (Ovis musimon)

Nature protection: Mouflon (Ovis musimon)
Date of Issue: 16. 07. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 4 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 40 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 5875000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the precious four-legged mammals of our mountains and forests depicting the Mouflon (Ovis musimon).


Text motifs: MUFLÓN OBYČAJNÝ / Ovis musimon

Pictorial motifs: Muflón obyčajný, črievičník papučkový

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Vladimír Machaj. Rytiny známok podľa líniových rozkresieb Martina Činovského vytvorili Rudolf Cigánik, Martin Činovský a František Horniak.


Thematic description and context:

Muflón obyčajný (Ovis musimon) patrí medzi úžitkovú, veľkú srstnatú, poľovnú zver. Má typický ovčí tvar tela. Na Slovensku nie je pôvodným autochtónnym živočíšnym druhom, bol k nám introdukovaný z Korziky. Ako prvý chov muflónov založil gróf K. Forgách na jeho majetku v Jelenci (predtým Gýmeš) v pohorí Tríbeč v roku 1868. Ďalšie introdukcie sa robili postupne, muflónia zver migrovala do vzdialenejších lokalít a poľovných revírov, kde sa nachádzali vyhovujúce životné podmienky. Najlepšie jej vyhovuje členitý skalnatý terén s teplými slnečnými svahmi a redším porastom v listnatých a zmiešaných lesoch, menej ihličnatých. Dobre znáša aj drsnejšie klimatické podmienky, ak nie sú spojené s vysokou snehovou pokrývkou. Súčasný stav muflónov v SR sa odhaduje na 4 000 kusov. (Na svete žije v súčasnosti asi 70 000 muflónov.)


Author (source) of the description: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists