Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary

Postage stamp from the Personalities series commemorating the 300th anniversary of the birth of the educated traveler, folk healer, collector, monk Cyprian (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Postage Stamp:
Nature protection: European Bison (Bison bonasus)

Nature protection: European Bison (Bison bonasus)
Date of Issue: 16. 07. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 4 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 40 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 5865000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the precious four-legged mammals of our mountains and forests depicting the European Bison (Bison bonasus).


Text motifs: ZUBOR HÔRNY / Bison bonasus

Pictorial motifs: Zubor hôrny, vetvička so žaluďmi.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Vladimír Machaj. Rytiny známok podľa líniových rozkresieb Martina Činovského vytvorili Rudolf Cigánik, Martin Činovský a František Horniak.


Thematic description and context:

Zubor hôrny (lesný) (Bison bonasus) - najväčší európsky suchozemský cicavec, v stredoveku vyhubený. Na Slovensku nie sú presné údaje o vyhynutí zubra (15.str.), len miestne názvy dokazujú jeho pôvodné rozšírenie (napr. Zuberec, Zubrohlava, Zubrá ap.). Do 20. str. vo voľnej prírode sa zachoval len v Poľsku a na Kaukaze. Pretože jeho celosvetová populácia dosiahla už počtu viac ako 2 000 jedincov, v Červenej knihe IUCN sa hodnotí ako zachránený druh. Záchrana zubra je najvýznamnejším európskym úspechom ochrany živočíchov. Reintrodukcia zubra na Slovensku nastala v r. 1957 zriadením chovnej zvernice o rozlohe 27 ha pri Topoľčiankach, projektovaná pre chov 12 zubrov, v ktorej priemerne ročne žije 20 - 25 zvierat. Doposiaľ zvernica odchovala viac než 70 zubrov, ktoré sa využili pre ZOO záhrady na vedecké a kultúrno-osvetové účely. Sú prísne chránené. Uvažuje sa o vypustení zubrov do voľnej prírody v oblasti vodnej nádrže Starina na východnom Slovensku.


Author (source) of the description: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists